Upphovsrätt / 150911

EU-kommissionen släpper rapport om ersättningar

qrsyitqyfdoaicuistca

I slutet av juli publicerade EU-kommissionen rapporten ”Remuneration of authors and performers for the use of their works and the fixations of their performances”.

Frågan om ersättning till upphovspersoner, och i ett större perspektiv de avtal som reglerar ersättningen, hanteras överlag nationellt. Därför ser situationen olika ut för musikskapare runt om i Europa.

Rapporten ger intressanta insikter om orättvisa avtal och drar slutsatsen att bristen på transparens i avtalen om ersättning till upphovspersoner påverkar den digitala inre marknaden negativt, vilket gör det nödvändigt att hantera dessa frågor på EU-nivå.

I förra veckan träffade Skaps och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda EU-parlamentets talman Martin Schulz och diskuterade upphovsrättsreformen. Insikten om att upphovsrättsarbetet i EU kräver en enad insats från kulturskaparhåll gjorde att representanter för organisationer som företräder författare, dramatiker, journalister och regissörer också bjöds med till mötet.

– Vi behöver samlas över gränserna, inte bara nationellt utan även från alla konstområden. Det är dags att kulturskapare av alla sorter tillsammans möter såväl de utmaningar vi står inför som det behov av kultur som européerna har, säger Alfons Karabuda.

Läs mer om rapporten här >>
Läs mer om mötet med EU-parlamentets talman >>