Upphovsrätt / 150904

EU-parlamentets talman stödjer kulturell samling för EU:s digitala agenda

qrsyitqyfdoaicuistca

EU-parlamentets talman Martin Schulz stödjer ett initiativ att samla Europas kulturskaparorganisationer för politiskt samarbete kring EU:s digitala agenda. Det förklarade han för en svenskledd delegation av företrädare för Europas största kulturskaparorganisationer inom musik, film, litteratur och journalistik.

Mötet den 2 september skedde på initiativ av Skap, Sveriges kompositörer och textförfattare, och ECSA, European Composer & Songwriter Alliance, de svenska respektive europeiska musikskaparnas organisationer. Förutom Skap och ECSA deltog European Federation of Journalists, European Writers Council, Federation of European Film Directors och Federation of Screenwriters in Europe.

– Vi behöver samlas över gränserna, inte bara nationellt utan även från alla konstområden. Det är dags att kulturskapare av alla sorter tillsammans möter såväl de utmaningar vi står inför som det behov av kultur som européerna har, säger Skaps och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda som ledde delegationens samtal med Schulz.

Vid mötet briefades parlamentets talman om kulturskaparperspektivet på strategin kring en europeisk digital inre marknad. Man diskuterade konstnärliga rättigheter, som behovet av yttrandefrihet och en stark upphovsrätt, de kulturella och kreativa näringarnas betydelse för Europa och kulturell mångfald, och lämnade förslag till lagstiftningsåtgärder för att lösa problem i respektive sektor. EU-parlamentets talman uttalade sitt stöd för Skaps och ECSA:s initiativ att samla Europas kulturskaparorganisationer, för att politiken ska kunna driva en effektiv och direkt dialog med kulturskaparna.

Från vänster till höger: Dan Clifton (FERA), Mogens Blicher Bjerregard (EFJ), Martin Schulz (talman EU-parlamentet), Alfons Karabuda (Skap & ECSA), Sveinbjorn Baldvinsson (FSE) och Nick Yapp (EWC). Foto: European Union 2015 – Source: EP / Frederic SIERAKOWSKI.

Skap planerar just nu, tillsammans ECSA, den femte upplagan av Creators Conference, som första gången genomfördes av Skap i Stockholm 2010. Sedan dess har den prisbelönta konferensen kring kultur, konstnärliga rättigheter och den digitala utvecklingen i Europa hållits tre gånger i Bryssel med medverkan av såväl kommissionärer som parlamentariker. Nu vill Skap och ECSA bredda uppslutningen av kulturskaparorganisationer inför Creators Conference våren 2016.

– Det är tydligt att Martin Schulz inte bara har en klar bild av vad kulturen betytt för Europa och Europas utveckling historiskt, utan även vilken potential den har för Europas framtid. Han förstår att vi behöver säkra långsiktigt hållbara modeller för att hela Europa ska få ta del av det värde kulturen ger. Låt oss kulturskapare samlas kring just detta arbete, avslutar Alfons Karabuda.