Upphovsrätt / 150831

Nordiskt samarbete i NPU

NPU15

Förra helgen träffades representanter för musikskaparorganisationerna från Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland i Reykjavik, inom ramen för nätverket NPU. Syftet med NPU är att dela erfarenheter och koordinera arbete i gemensamma frågor för musikskapare i hela Norden.


Foto: Anders Lidén

En av mötets huvudfrågor var arbetet med långsiktigt hållbara digitala tjänster, som är en särskilt prioriterad fråga för Skap under året. De nordiska musikskaparorganisationerna enades om ett antal gemensamma linjer att driva, både genom politiskt påverksansarbete och genom organisationernas respektive upphovsrättssällskap.

Bland annat:
– Minska användningen av avtal som hemlighåller villkor för rättighetshavarna (så kallade ”Non-disclosure agreements”, ”NDA:s”) vid musiklicensiering.
– Hårdare krav på att den ideella delen av upphovsrätten respekteras, till exempel att upphovspersoner namnges i digitala musiktjänster som Spotify och Apple Music.
– Bättre internationell upphovsrättslagstiftning som stärker upphovspersonernas rättigheter och försvårar för innehållstjänster att, utan att ersätta de som skapat innehållet, tjäna pengar när användare laddar upp material utan tillstånd.

Dessa ämnen är grunden för Skaps fortsatta arbete med hållbara villkor i den digitala musikekonomin. En enad nordisk front innebär nu ännu bättre möjligheter att påverka hur dessa frågor drivs på europeisk och global nivå. Detta inte minst genom de rundabordssamtal som Skap arrangerar tillsammans med ECSA och de nordamerikanska musikskaparorganisationerna i MCNA i mitten av november 2015.