Stim / 150810

Stim: Samarbetet med PRS och GEMA går in i nästa fas

I juni kunde vi berätta att Stim, brittiska PRS for Music och tyska GEMA efter EU-kommissionens konkurrensprövning fått klartecken att inleda ett samarbete i syfte att licensiera och hantera musikrättigheter på ett europatäckande plan. Nu har de sista avtalen undertecknats och parterna kan lansera ett samägt licenseringsbolag.

Målet är att denna ”rättighetshubb” ska effektivisera och förenkla gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter.

– Kärnan i Stims uppdrag är att knyta ihop de som skriver musik med de som använder musiken. I en värld som blir alltmer gränslös och där vi ser framväxten av globala musiktjänster ska vi fortfarande säkra att våra rättighetshavare får betalt när deras musik spelas. Utgångspunkten för det nya samarbetet är att bygga en framtidssäkrad lösning för denna digitaliserade och fragmenterade musikmarknad. Genom att gå ihop med två av världens största och viktigaste rättighetsförvaltare har vi kunnat skapa ett erbjudande som kommer att gynna både rättighetshavarna och digitala musiktjänster, säger Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen i ett pressmeddelande från Stim.

Läs mer om samarbetet på Stim.se >>
Läs mer om Skaps förvaltning av Stim >>