Stipendier och priser / 150810

Olrogstipendiet 2015 till Marie Länne Persson

MLP

Marie Länne Persson tilldelas 2015 års stipendium ur Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne. Stipendiet överlämnades av trubaduren och Skapledamoten Jan-Olof Andersson på Korröfestivalen i Småland den 25 juli.  

Marie Länne Persson är folkmusiker, balladsångerska, kompositör och rytmikpedagog, aktiv såväl solo som med grupperna Bessman, Blåqvint, Slaka Balladforum och Östgöta Brasskvintett.  

– Det här gör mig förstås jätteglad, inte minst för att stipendiet är till Ulf Peder Olrogs minne. Min och alla andra singer-song-finders tacksamhet mot honom för att han skapade Svensk Visarkiv, en rik näringskälla för oss, är stor. Jag vet inte om jag skulle ha varit där jag är idag utan Visarkivet, säger Marie som menar att det är viktigt att lyfta fram Visarkivets betydelse också för dem som inte forskar.


Årets Olrogstipendiat Marie Länne Persson tog emot utmärkelsen av Jan-Olof Andersson den 25 juli under Korröfestivalen. På bilden syns även Maries medmusikant David Sijat. Foto: Yvonne Nenander (porträttbilden), LarsErik Tobiasson (överlämningen).

– Allt det som sägs i motiveringen hör till mina ambitioner, vad jag arbetar mot och strävar efter. Att man då får stipendium för att ha gjort det känns både roligt och nästan svårt att ta in! säger Marie Länne Persson.

Motiveringen
För en betydelsefull konstnärlig ambition som främjare och uttolkare av visan och folkmusiken i tradition och förnyelse, för eget komponerande samt för en betydelsefull källforskning och ett författarskap i syfte att öka förståelsen för och förmedla kunskap om musikaliska minoriteters och folkmusikens breda, gränsöverskridande betydelse.