Stim / 150807

Stim: Förundersökning nedlagd

Som vi berättat tidigare polisanmäldes Stim sommaren 2014 av en medlem som menade att Stim inte hållit medlemsförteckningen tillgänglig på rätt sätt och därmed brutit mot lagen om ekonomiska föreningar.

Åklagarmyndigheten har nu meddelat att ärendet lagts ned, eftersom utredningen konstaterat att Stim följer lagen och även i det anmälda fallet uppfyllt kravet på tillgänglighet.