Stim / 150618

Godkänd konkurrensprövning för internationellt Stim-samarbete

De tre upphovsrättsorganisationerna Stim, brittiska PRS for Music och tyska GEMA har efter EU-kommissionens konkurrensprövning i veckan fått klartecken att inleda ett samarbete i syfte att licensiera och hantera musikrättigheter på ett europatäckande plan.  

– Det här samarbetet kommer att möjliggöra goda affärer samtidigt som den kollektiva licensieringens fördelar bevaras för den enskilde musikskaparen, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda i en kommentar.

Samarbetet kommer att erbjuda både övriga upphovsrättsorganisationer, digitala musiktjänster och rättighetshavare möjlighet att som kunder dra nytta av det nya kombinerade utbudet av tjänster och datasystem för rättighetsförvaltning. Målet är att denna ”rättighetshubb” ska kunna effektivisera och förenkla gränsöverskridande licensiering och förvaltning av musikrättigheter.