Upphovsrätt / 150515

Bättre avtalsställning för kulturskapare

”Ge oss en schysstare upphovsrätt, Morgan Johansson!” Uppmaningen kommer från KLYS, som i veckan lämnat in ett förslag till justitieministern om hur en bättre balans mellan parterna på kultur- och mediemarknaden kan skapas.

KLYS menar att det måste till regler i upphovsrättslagen som inte kan förhandlas bort av kulturskaparnas motparter, alltså fler regler som skyddar dig som enskild musikskapare. De nya reglerna ska göra det lättare för kulturskapare att teckna tydliga och väl avgränsade avtal, som ger dem skäliga villkor och ersättningar.

– Skap arbetar bland annat genom KLYS för en bättre avtalsställning för musikskapare, men också genom ECSA, där vi på europeisk nivå påverkar upphovsrättens framtid. Inom EU reformeras just nu upphovsrätten och en av de centrala frågorna är just frågan om balans i affärsrelationen mellan enskilda musikskapare och deras uppdragsgivare, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Skrivelsen till justitieminister Morgan Johansson föregicks också av en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Mer på KLYS webbplats >>