Upphovsrätt / 150513

Ny kollektiv modell för musik i film- och TV-produktioner

Gina Rosland Eide

Den 1 juni lanseras en ny licensmodell för synkronisering. Nordic Copyright Bureau, NCB, informerar därför här om modellen.

Gina Rosland Eide har sin arbetsplats på NCB i Köpenhamn och arbetar med det som kallas för synkronisering, det vill säga att ge tillåtelse till producenter att använda sig av kommersiell musik i film- och TV-produktioner. I dagarna är Gina fullt upptagen med att säkra att alla nordiska film och TV-producenter har all korrekt information om den nya licensmodellen för synkronisering som lanseras den 1 juni.  

– Alla nordiska organisationer för kompositörer och textförfattare har tillsammans med Nordiska musikförläggarföreningar och NCB kommit överens om hur musik ska licensieras från och med 1 juni. I praktiken handlar det om en ny ansvarsfördelning, en modell för vem som gör vad, säger Gina Rosland Eide. 

På NCB i Köpenhamn är man riktigt glada för denna nya modell eftersom den gör det enklare att både få lov att använda musiken och också att förstå hur mycket det ska kosta. Att licensiera musik till dem som också vill betala för användningen, i detta fall film- och TV producenter måste vara enkelt enligt Gina. Om det inte är intuitivt och enkelt att förstå så söker sig producenterna andra alternativ och under många år har vi kunnat se en utveckling där producenter valt bort kommersiellt utgiven musik till förmån för produktionsmusik och i vissa fall musik vars upphovsmän inte tillåts vara medlemmar i ett upphovsrättssällskap. Och detta är verkligen en oroande utveckling. 

Ginas tjänst som Client Relations Manager på NCB i Köpenhamn innebär att hon är organisationens ögon och öron gentemot film- och TV-industrin. Sedan starten av 2014 har hon varit ansvarig för den norska marknaden men har sedan årsskiftet fått ett bredare Nordiskt ansvarsområde. Ett ansvar som hon ser väldigt positivt på eftersom alla hon är i kontakt med tycks vara eniga om att NCB nu tar ett välbehövligt första steg för att förenkla hur musik licensieras till film och TV.

Gina Rosland Eide. Foto: Lennart Søgård-Høyer.  

Nordisk konsensus och framtida vidareutveckling 

Den nya Nordiska modellen för synkronisering har arbetats fram i direkt dialog med alla nordiska rättighetshavarorganisationer och är i praktiken en överenskommelse om vem som licensierar vad.  

Gina sammanfattar det som att rättighetshavarna själva kommer att licensiera musik till reklam- och spelfilm samt övriga produktion som är avsedda för kommersiell distribution. NCB kommer att licensiera TV-produktioner samt produktioner icke avsedda för kommersiell distribution eller som Gina uttrycker det, många mindre produktioner där royalty beloppet per licens är avsevärt mycket mindre än för en spelfilm. 

Finn NCBs prislista och fullständig modell på www.ncb.dk/synch     

Gina ser detta som ett första steg mot en modern licensiering anpassad efter vad marknaden (både producenter och rättighetshavare) vill ha och tror att vi kommer att få se en positiv utveckling i inkasserade royalties eftersom NCB nu också får betydligt bättre förutsättningar för en effektiv marknadsövervakning.

Parallellt med dialogen med kompositörer, textförfattare och musikförlag har också NCB anordnat workshops i alla nordiska länder där representanter för film- och TV-producenter varit inbjudna. Detta för att få marknadens perspektiv på vad som är önskvärt i en framtida vidareutveckling av licensmodellen.

– Dessa workshops har varit väldigt nyttiga för oss, säger Gina och förklarar att en av de önskemål som ofta kommer från producenterna är att åstadkomma en one-stop-shop-licens som också inkluderar rätten till inspelningen. 

Af Ditte Malm Andersen
Executive • Licences & Member Services, NCB Maj 2015 
  

STIM OCH NCB HJÄLPER DIG 

En viktig del av trepartsöverenkommelsen mellan NCB, upphovsmännen och förläggarna var att NCB också ska ha kapacitet till att ge service till de rättighetshavare som inte själv önskar förhandla med reklam- och filmproducenter. 

Om du önskar att NCB licensierar din musik, kontakta Stims medlemsservice, så förmedlar de kontakten.

Kontakta Stims medlemsservice här: Medlemsservice >>

Läs mer om synkronisering hos Stim >>