Medlem / 150417

Fokusområde Skap 2025: Mentorsprogram blir nytt pilotprojekt

kaxelopwebb

Fokusområde Skap 2025 pekar ut föreningens riktning de kommande tio åren. En del av arbetet handlar om hur medlemmarna kan vara en resurs för varandra, anser Skapmedlemmen Magnus Kaxe. Han vill nu starta ett mentorsprogram.

Magnus Kaxe har funderat mycket på vad Skap kan göra för medlemmarna i det vardagliga yrkeslivet. För honom är medlemmarna själva nyckeln.

– Skap går i bräschen för mycket. Värdegrunden föreningen vilar på och nyckelaktiviteterna som utvecklats under åren är viktiga. Skap är en stark organisation som ger musikskaparna en samlad röst gentemot beslutsfattarna. Men vi måste också komma i håg är att det finns en enorm styrka i erfarenhetsutbytet inom föreningen, säger han.

MAGNUS KAXE ÄR låtskrivare, producent, entreprenör och föreläsare vid bland annat musikhögskolan i Piteå och KMH i Stockholm. Som föreläsare möter han kunskapstörsten när den är som störst, men han trycker på att personlig utveckling följer en genom livet och alltid är aktuell.

– Vi tillhör en bransch som är i ständig förändring. Vi talar ofta om den tekniska och branschmässiga utvecklingen, men måste även komma ihåg att även den konstnärliga utvecklingen går fort. Alla har nytta av erfarenhetsutbyte, och är det något Skap har, så är det en enorm erfarenhets- och kunskapsbank, säger Magnus Kaxe.

Magnus Kaxe vill se ett ökat erfarenhetsutbyte inom Skap. Foto: Kjell Holmstrand.

Skaps drygt 1100 medlemmar är musikskapare med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. Spännvidden i ålder, genrer, yrkeskunskap och branschkunskap är stor. Mot den bakgrunden funderade Magnus på hur man kan dra nytta av föreningens samlade kapital av erfarenheter. Han kom fram till att ett mentorsprogram skulle kunna vara ett sätt.

– DET HANDLAR I grunden om mötet mellan någon som vill lära och någon som vill dela med sig. Det är lätt att tro att erfarenhetsutbytet är enkelriktat, men när det fungerar är ett mentorskap lika givande för mentorn som för adepten, säger Magnus Kaxe.

Magnus idé har lett till att Skap beslutat att starta ett pilotprojekt för att hitta formerna för ett sådant program. Det är viktigt att rätt mentor matchas ihop med rätt adept. Därför börjar projektet med att ta fram metoder för att hitta just den här typen av möten bland medlemmarna. Därefter definieras parametrarna som kan skapa något unikt mellan de medlemmar som deltar.

– Att arbeta med musik är för många ett rätt ensamt yrke. Man jobbar på sin kammare, i sin studio. Att delta i ett mentorsprogram är både ett konkret sätt att ta del av andras erfarenheter och att få möjlighet att vara med och påverka framtiden, säger Magnus Kaxe.

FAKTA/ Skap:S MENTORSPROGRAM
– Ett pilotprojekt startas upp våren2015.
– Syftet är att Skap ska kunna erbjuda medlemmarna ett mentorsprogram.
– På sikt finns det möjlighet att utveckla programmet, till exempel att låta det sträcka sig utanför Skap.
FAKTA/ Skap 2025
Varje år lägger Skap särskilt fokus vid någon enskild fråga som har påverkan på hela verksamheten. Fokusområde för 2015 är Skap 2025, ett medlemsnära initiativ för att utveckla Skaps roll i att säkerställa möjligheten till yrkesmässigt musikskapande även i framtiden. Ett huvudspår för fokusområdet är att genom Stim öka upphovspersonernas intäkter från digitala musiktjänster. Skap 2025 syftar bland annat till:
– utbildning och kompetenshöjning för medlemmar, till exempel mentorsprogrammet
– nätverk och social funktion, att utveckla Skap som ”skrå”
– värnandet av Stim och den kollektiva förvaltningen