Upphovsrätt / 150410

Skaps ordförande om framtidens musiktjänster: Musikens värde rätt utgångspunkt!

Skaps ordförande Alfons Karabuda kommenterar förra veckans omtalade lansering av Tidal och ger tips om var man bör lägga fokus om man vill vara en musiktjänst att räkna med i framtiden.

Tidal utmanar konkurrenterna med priset. Men istället för prisdumpning tar man dubbelt så mycket betalt. Det skickar en tydlig signal om musikens värde som konkurrensfördel, en konkurrensfördel som marknaden hittills haft svårt att tro på.

Freemium-modellen har länge setts som nödvändig för att locka lyssnare till legala tjänster. Antagandet att musik måste finnas tillgänglig gratis undergräver emellertid musikens värde och bygger inga långsiktigt hållbara tjänster. Ett bättre antagande är att lyssnarna gärna betalar för musik – när de får vad de vill ha och ser att pengarna går dit de ska.

Musikens värde kan te sig odiskutabelt. Men faktum är att det alltid har ifrågasatts. Inte nödvändigtvis huruvida musiken har ett värde, utan vad det består av och hur stort det är. För nöjesindustrin betyder musiken pengar. För pirater är den gratis underhållning. För EU är musiken en snabbt växande framtidsmarknad med löfte om en stark, långsiktig och konkurrenskraftig europeisk ekonomi.

För oss musikskapare är musiken först och främst ett sätt att uttrycka oss, att göra vår röst hörd. Som musikskapare är vi en del av en industri, men också i högsta grad en del av kulturen och samhället.  Vi har därigenom en unik position och förhåller oss till intressenter med såväl affärs- som samhällsintressen.

Vi musikskapare utgör kärnan i den digitala värdekedjan. Vi har sedan snart ett decennium investerat med ett attraktivt innehåll i de digitala musiktjänsterna för att få dem att snurra. Nu, när det börjar finnas ekonomi i tjänsterna, är det dags att skapa långsiktig hållbarhet genom att också betala tillbaka på musikskaparnas investering.

I februari bjöd Skap därför musikbranschens aktörer till ett möte om just detta, att skapa långsiktig hållbarhet för digitala musiktjänster. Mötet tog som utgångspunkt att musik och musikskapande har ett värde som alla – tjänsterna, musikskaparna och lyssnarna – kan ställa sig bakom.

Det är just det värdet Tidal lyfter som konkurrensfördel. Dessutom säger man att man tar dubbelt så mycket betalt av tjänstens användare med ambitionen att också låta dubbelt så mycket gå tillbaka till upphovspersonerna bakom musiken. Om Tidal lyckas med sin strategi, kommer de också att kunna hålla det löftet.

Självklart handlar det om affärer, precis som för Spotify. Skillnaden är att när Tidal bygger sin verksamhet med musikskapare och artister och sätter musikens värde i förgrunden, bygger Spotify fortfarande sin affärsmodell på det gamla antagandet att musik måste vara gratis.

Spotify deltog, till skillnad från Tidal, inte i aktörsmötet. När Tidals budskap till mötet var att man prioriterar dem som skapar musiken, meddelade Spotify att man inte har möjlighet att föra en dialog med musikskaparnas representanter.

Framgång bygger streamingtjänsterna emellertid inte på att distansera sig från dem som gör musiken. Framtiden är att arbeta tillsammans med musikskapare och artister och att bygga affärsmodellerna på antagandet att musik och musikskapande har ett värde. Det borde vara en självklar utgångspunkt för varje digital musiktjänst.

Välkomna till framtiden! Vi kommer definitivt att vara där med vår musik. Kommer ni att vara det med just er tjänst?

Alfons Karabuda
Ordförande Skap