Medlem / 150324

Årsstämma 2015: Lina Nyberg ny i Skaps styrelse

2015-03-23-19small

Måndagen den 23 mars höll Skap årsstämma på Nalen i Stockholm. Stämman valde en ny styrelseledamot, Lina Nyberg, och fattade beslut om att utreda möjligheten till ett oberoende medlemsombud.

Skaps välbesökta stämma, över hundra deltagare, hölls på Nalen i Stockholm och blev lång och livlig. Stort utrymme lämnades åt att diskutera de motioner som inkommit och de frågeställningar som uppkom kring dessa. Slutligen beslöt stämman i samtliga fall att med acklamation behandla motionerna enligt styrelsens rekommendationer och behövde därför inte heller gå till votering.

Utredning om oberoende medlemsombud

Stämman tillstyrkte ett förslag om att utreda möjligheten att införa ett oberoende medlemsombud, en funktion som ska kunna utgöra ombud i tvistefrågor inom kollektiv förvaltning av rättigheter.

 

Nya i styrelse och valberedning

Ordföranden och samtliga styrelseledamöter som var uppe för omval fick förnyat förtroende av stämman.

Ledamoten Johan Ekelund har valt att lämna styrelsen under pågående mandatperiod. På fyllnadsmandat efter denne valdes Lina Nyberg in.

Lina Nyberg är kompositör, textförfattare och artist. Hon har tidigare suttit i styrelserna på SAMI, Musikerförbundets avd 10, Musikcentrum Riks och Öst (där hon sitter idag) samt IMPRA. Under 2011 var hon projektledare för jämställdhetsuppdraget på Statens Musikverk.

– Det är mycket glädjande att få hälsa Lina Nyberg välkommen till styrelsen. Jag vill också tacka Johan Ekelund för den specialkompetens han tillfört och allt det ovärderliga arbete han gjort för Sveriges upphovspersoner under sin tid i styrelsen, säger Alfons Karabuda.

Till valberedningen valdes Thomas Lindahl, Maria Lithell Flyg och Per Filip Waldenstad. Valberedningen består av fem medlemmar, varav tre tillsätts av stämman och två av styrelsen. Styrelsens tillsättning sker vid nästa styrelsemöte, 14 april.

Stort medlemsengagemang

Som traditionen bjuder avslutades stämman med en en middag, som också den hölls på Nalen. Skaps ordförande Alfons Karabuda är glad för den stora uppslutningen vid årets stämma:

– Under det här året, då vi har Skaps framtid och inriktning som verksamhetsfokus, är medlemmarnas engagemang avgörande. Jag är glad över att ha fått förnyat förtroende och ser fram emot att fortsätta att tillsammans med medlemmarna forma Skaps framtid, säger Alfons Karabuda.