Upphovsrätt / 150317

Skap mötte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

dsc_0024

I mitten av mars hade Skaps ordförande Alfons Karabuda ett längre möte med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. På agendan fanns bland annat kulturskapares villkor, yttrandefrihet och EU-politik.

Mötet behandlade en rad frågor, men tyngden låg genomgående på hur Sverige kan skapa förutsättningar för framtida skapande. Frågeställningen rymmer både många perspektiv för kulturskapare och sträcker sig över flera politikområden. Till exempel talade Skaps ordförande med ministern om barns och ungas rätt till kultur och kulturskapande, och om hur musikbranschen kan skapa hållbarhet för alla delar i branschens näringskedja.

– Det är tydligt att ministern brinner för frågor om kultur och estetiska ämnen i skolan. Vi talade bland annat om Skaps arbete med de här frågorna i International Music Council och det samarbete med kulturskolorna i Sverige som vi påbörjar i år. Ministern var också mycket intresserad av att höra mer om det branschsamlande arbete vi gör för att skapa balans i ersättningarna från digitala musiktjänster, säger Alfons Karabuda.


Foto: Anders Lidén.

En stor del av mötet kom att handla om yttrandefrihet och kulturens roll som samhällsbyggare. Det faktum att kulturministern också är demokratiminister välkomnades tidigt av Skap:

– Kultur och demokrati hör ihop. Det är glädjande att den nya regeringen så tydligt manifesterar detta. Vi ser också i det ett skifte i den ideologiska inställningen till ”kulturens nytta”. Kulturen har hjälpt till att bygga samhället vi lever i. Men samhället har inte alltid hjälpt till att bygga kulturen. Den största nytta en regering kan göra är därför att, som Alice Bah Kuhnke idag deklarerat, sätta kulturen som centrum i demokratin, sa Alfons Karabuda i en kommentar när Alice Bah Kuhnke just utsetts till kultur- och demokratiminister.

Kultur- och demokratiministern ser också vikten av att svenska intresseorganisationer engagerar sig i EU-arbetet. Eftersom en stor del av de beslut som påverkar svensk lagstiftning idag tas i Bryssel, måste svenska kulturskapares företrädare också arbeta där. När Skap.s arbete inom det internationella World Fair Trade Music-initiativet kom upp gav ministern goda inspel utifrån erfarenheterna som tidigare generalsekreterare för Rättvisemärkt.

– Sammantaget upplevde jag att ministern är både lyhörd och intresserad av musikskapares och kulturskapares situation, deras potential i samhället och i demokratibygget. Samtidigt poängterade hon att det är viktigt att poltiken tar ansvar, ansvar att visa vägen fram och att visa rätt. Många unga förstår till exempel inte vad upphovsrättens funktion gör för både kulturskapare och samhället, avslutar Alfons Karabuda.