Upphovsrätt / 150227

Creators Conference i Bryssel: Viktiga signaler från EU

Marek Hojda och Maria Marcus

Den prisbelönta och Skapinitierade EU-konferensen Creators Conference ägde rum i Bryssel 23-24 februari. Skap kunde från konferensen ta med sig flera glädjande signaler från EU-kommissionen och parlamentet.

Skaps ordförande Alfons Karabuda inledningstalade och modererade två paneler. Under konferensen meddelades ett par upplyftande signaler från EU-kommissionen och parlamentet. För det första ser man behovet av ökad kollektiv förhandlingskraft för kreatörerna. Upphovspersoner och andra konstnärer är en generellt sett den svagare parten i förhandlingar med globala internet- och mediajättar. Detta tar nu EU-kommissionen äntligen på allvar, något som ECSA och Skap har jobbat för en längre tid.

En annan viktigt sak som framhölls var non disclosure-agreements, det vill säga avtal där motparten tvingar bland andra upphovsrättsällskapen att hemlighålla innehållet i avtalen om ersättningar till upphovspersonerna.

– Det är glädjande att Maria Martin-Prat, EU-kommissionens högsta tjänsteman på upphovsrättsområdet, så tydligt pekade på orimligheten att den så viktiga transparensen på grund av sådana här sekretessavtal inte gäller de globala medieföretag som använder kreatörernas innehåll för att tjäna pengar, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Skapmedlemmarna Maria Marcus och Emil Svanängen deltog på konferensen. Marcus gjorde en presentation som förmedlade den yrkesverksamma kompositörens vardag till de samlade makthavarna. Svanängen spelade live på konferensens öppningskonsert, då under sitt mer kända alias Loney, Dear.