Påverkansarbete / 150215

Så bidrar Skap till fristadskommunernas arbete

Ramy Essam och Alfons Karabuda

Malmös och Sveriges första fristadsmusiker, Ramy Essam, får under sin fristadsvistelse samma stöd och service som Skaps medlemmar. Ramy Essam uppmärksammades av Skap redan i samband med konferensen Right! Freedom of Music & Speech 2011 för det demokratiarbete han och hans musik gör i Egypten.

– Skap har under lång tid varit drivande i frågan om fristäder för utsatta musikskapare. När vi nu äntligen kommit så långt att Malmö, Stockholm och Orsa beslutat ta emot fristadsmusiker är det självklart att Skap också bidrar på det sätt vi kan när dessa musikskapare väl kommer hit. Vi har nätverk, kan bistå med stöd och service motsvarande vår medlemsservice och bidra till att vistelsen i Sverige blir god både för fristadsmusikern och för det lokala musiklivet. Det kulturella utbytet är en viktig faktor, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Ramy Essam besökte strax före jul Skaps kontor i Stockholm och diskuterade hans tid i Sverige. Under de två år Ramy Essam tillbringar i Sverige fortsätter han sitt musikaliska arbete för demokrati i Egypten. Ramy Essam besökte strax före jul Skaps kontor i Stockholm och diskuterade hans tid i Sverige. Under de två år Ramy Essam tillbringar i Sverige fortsätter han sitt musikaliska arbete för demokrati i Egypten. Nu söker han en trummis i Malmö-regionen.

Om du är intresserad av att veta mer om detta samarbete, kontakta kansliet på info@skap.se, så förmedlar vi kontakt med Ramy!

Ramy Essam och Alfons Karabuda på Skaps kontor. Foto: Anders Lidén.