Upphovsrätt / 141125

Musikbranschens framgång är beroende av Sveriges musikskapare

Musiksveriges logga

På fyra år har den svenska musikbranschens intäkter ökat med 1,5 miljarder kronor, en ökning på nästan 25 procent. En kombination av ökat onlinelyssnande och konsertbesökande är en förklaring till de ökade intäkterna. – Det är tydligt att den digitala näringskedjan stabiliserats efter tuffa inledande år. Nu behöver vi tillsammans konsolidera och säkerställa långsiktig hållbarhet genom att skapa balans i ersättningarna från de digitala musiktjänsterna, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

I ett pressmeddelande från Musiksverige konstateras att den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet under 2013 uppgick till 7,6 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning på knappt tio procent från föregående år. Musikexporten stod för 16 procent av den totala omsättningen eller 1,2 miljarder kronor. Störst andel av exportintäkterna inbringade det upphovsrättsliga området till följd av att svensk musik spelas utomlands i bakgrunden på butiker och restauranger eller på radio, tv, eller online.

ONLINEOMRÅDET VÄXER
Upphovsrättsliga intäkter stod för 27 procent av intäkterna på den inhemska marknaden och exportmarknaden sammantaget, och ökade med sex procent till 2,1 miljarder kronor. Totala intäkter från inspelad musik uppgick till 1,7 miljarder kronor. Ökningen på sex procent jämfört med föregående år är hänförlig till onlineområdet som fortsatte att växa, om än inte med lika hög tillväxttakt som tidigare. På den inhemska marknaden stod den strömmade musikförsäljningen av 75 procent. Konsertintäkterna på 3,8 miljarder kronor utgjorde i likhet med tidigare år den största andelen av den totala omsättningen med 51 procent av intäkterna.

HÖG TID FÖR BALANS I ERSÄTTNINGAR
– Det här pekar totalt sett på en positiv och glädjande utveckling för musikbranschen, en utveckling som Sveriges kompositörer, låtskrivare och textförfattare är motor i. Det är tydligt att den digitala näringskedjan stabiliserats efter tuffa inledande år. Nu behöver vi tillsammans konsolidera och säkerställa långsiktig hållbarhet genom att skapa balans i ersättningarna från de digitala musiktjänsterna. Musikbranschens framgång är beroende av dess motor, musikskaparna, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Den 16 februari 2015 samlar Skap företrädare för digitala musiktjänster, skivbolag, musikförlag och intresseorganisationer för musikskapare, musiker och artister till ett aktörsmöte för att enas kring ett sätt att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för digitala musiktjänster. Aktörsmötet är del av Skaps pilotprojekt för en mer balanserad ersättning från digitala musiktjänster som Spotify och WiMP inom det internationella Fair Trade Music-projekt som Skap initierat tillsammans med europeiska och nordamerikanska musikskaparorganisationer.