Upphovsrätt / 141123

Skap presenterade FN-arbete på International Theatre Institutes världskongress

Alfons Karabuda

I veckan var Skaps ordförande Alfons Karabuda inbjuden att tala vid International Theatre Institutes världskongress i Jerevan i Armenien.

Alfons Karabuda presenterade den FN-rapport om konstnärliga rättigheter som publicerades i fjol, och som han själv deltagit i som expertråd. Han talade också om det fortsatta Skapengagemanget i FN:s råd för mänskliga rättigheters arbete kring upphovsrätt och yttrandefrihet.

– Om vi vill åstadkomma en starkare upphovsrätt och goda villkor för professionellt arbete för den enskilde kulturskaparen i relation till storbolagen, är nyckeln att kulturorganisationer enas globalt kring frågor som de inte velat, eller vågat, ha på sin agenda – men som nu visat sig vara själva fundamentet för en fortsatt kulturyttring i mångfald, säger Alfons Karabuda.

Presentationen av FN-arbetet kring konstnärliga rättigheter väckte uppmärksamhet och uppslutningen av armensk media var stor. Det var tydligt att frågor om upphovsrätt och konstnärlig yttrandefrihet är en het potatis på många håll. Vissa av International Theatre Institutes medlemsländer, som till exempel Kina, valde att inte delta under Karabudas tal.

– Det är kanske inte så överraskande. Men jag mötte också delegater som öppet grät för att de drabbats hårt av förtryck, men nu med FN-arbetet ser en öppning. Att min dragning om FN:s arbete för konstnärliga rättigheter fick stående ovationer berodde nog inte på hur just jag framförde det hela, utan på att det faktiskt fick föras fram. Jag är också tacksam för att man lät mig i egenskap av kulturskapare representera FN:s råd för mänskliga rättigheter i detta sammanhang, säger Alfons Karabuda.