Upphovsrätt / 141116

Fördjupat samarbete med kvinnomusikorganisationer i Europa

I förra veckan arrangerades konferensen “In Need of Key Changes! Music for Tomorrow” – Facing challenges for composers today i Bryssel. Skaps ordförande Alfons Karabuda ledde arbetet.

Konferensen är ett samarrangemang av ECSA och Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica.

– I rollen som ordförande i ECSA har Skap fördjupat relationen till Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, som representerar mer än 43 000 professionella kvinnliga kompositörer, låtskrivare och musikskapare. På det viset har vi möjlighet att driva vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete även på en europeisk arena, säger Skaps och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda.

Förra veckans konferens syftade till att lyfta arbetet med skäliga ersättningar, Fair Trade Music, och jämställdhet för det italienska EU-ordförandeskapet.

– Det är avgörande att vi får utrymme att tala om musikskapares villkor i EU-sammanhanget. Vid sidan av konferensen hade jag därför också möten med en utvald grupp EU-parlamentariker som har inflytande på arbetet med upphovsrätten i EU, säger Alfons Karabuda.