Upphovsrätt / 141107

Hög tid för balans i ersättningar från digitala musiktjänster

Alfons Karabuda

De enskilda låtskrivarnas och kompositörernas betydelse för musikbranschen är undervärderad. Det visar rapporten ”Fair Compensation for Music Creators in the Digital Age” som tagits fram för det internationella World Fair Trade Music-initiativet.
– Det är hög tid att skapa balans i ersättningar från digitala musiktjänster som Spotify och WiMP, säger Alfons Karabuda, ordförande i Skap, Sveriges kompositörer och textförfattare.

Rapporten visar att av streamingtjänsternas intäkter går idag ca 60-70 % till musikskapare och andra rättighetshavare. Det innebär i Nordamerika att rättighetshavarnas andel delas mellan skivbolag och artister, som får ca 97 %, och låtskrivare och kompositörer, som får ca 3 %.

– Man ska komma ihåg att den här rapporten gäller nordamerikanska förhållanden, sannolikt ser det annorlunda ut i Europa och i Sverige. Men exakt hur det ser ut vet vi inte idag. Därför startar Skap ett pilotprojekt för att ta reda på det och för att tillsammans med den samlade musikbranschen enas kring ett sätt att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för digitala musiktjänster, säger Alfons Karabuda.

När den digitala utvecklingen revolutionerat musikbranschen i grunden har låtskrivare och kompositörer tagit rollen som riskkapitalister, med sitt arbete som insats, för att få nya musiktjänster som Spotify och WiMP att snurra.

– Idag finns det pengar i den digitala näringskedjan – de har bara inte hittat fram till dem som står för värdet i samma näringskedja, säger Alfons Karabuda.

Därför startar Skap nu ett branschsamlande svenskt pilotprojekt för att skapa långsiktigt hållbar utveckling för digitala musiktjänster.

– Vi är många intressenter kring de digitala musiktjänsterna och vi måste tillsammans säkerställa en balans i näringskedjan som både främjar nytt skapande och ger kunderna incitament att betala för sitt lyssnande. Jag är övertygad om att lyssnarna vill betala för musik och det i än högre grad när de ser att pengarna når rätt mottagare, säger Alfons Karabuda.

Skap har bjudit in till ett aktörsmöte den 16 februari 2015, det första i sitt slag, som samlar företrädare för digitala musiktjänster, skivbolag, musikförlag och intresseorganisationer för musikskapare, musiker och artister. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i digitala musiktjänster.

– Det är hög tid för verkstad. I Sverige har vi nu chansen att som branschsamarbete bli en förebild internationellt sett. Det gäller bara att vi tar på oss ledartröjan, något som jag hoppas att vi får se hända den 16 februari, säger Alfons Karabuda.

World Fair Trade Music är ett initiativ av organisationerna inom Music Creators North America, MCNA, International Council of Creators of Music, CIAM, och ECSA, European Composer & Songwriter Alliance, där Skap innehar ordförandeskapet. Syftet är att skapa skäliga och rimliga villkor för alla aktörer.