Upphovsrätt / 141026

ECSA: Handlingsplan för EU-reformen av upphovsrätten antagen

Alfons Karabuda vid ECSA:s generalförsamling

I månadsskiftet höll ECSA styrelse- och årsmöte i Skopje, Makedonien. Där antogs bland annat en handlingsplan för de europeiska musikskaparorganisationernas arbete med EU-reformen av upphovsrätten.

Skap innehar ordförandeskapet i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance. Det innebär att Skaps ordförande Alfons Karabuda också är president i ECSA och därmed ledde arbetet i Skopje.

Bland de frågor som avhandlades av ECSA under mötena i Skopje var EU-reformen av upphovsrätten i fokus. ECSA antog en handlingsplan för arbetet i det ”fönster” om sex månader som nu möjliggör påverkansarbete i relation till reformen.

Varför hölls mötena i Makedonien?
– Därför att det precis som i vårt nationella arbete är viktigt att ena musikskapare även i europaarbetet. Vi är inte starkare än vår svagaste länk. I Makedoniens fall ligger inte svagheten i förmågan att skapa musik, utan i de svårigheter som finns att i en ny nation forma spelregler för och prioritera musik och kultur. ECSA:s närvaro gav härvidlag genklang, säger Alfons Karabuda.

På vilket sätt kan ECSA:s närvaro stärka kollegernas arbete i Makedonien?
– På flera sätt. Till exempel var Makedoniens kulturminister särskilt angelägen att det makedonska musikskaparkollektivet får vårt stöd i form av legitimitet och nätverk. Redan de kontakter vi hade på plats blev ögonöppnare för många: våra kolleger trodde innan ECSA-mötena knappast att de skulle kunna delta i en organisation som ECSA som samlar upphovspersoner, och absolut inte att de skulle få stöd från staten.

Fick ECSA-delegaterna också ta del av den kreativa sidan av Makedoniens musikskaparkollektiv?
– Absolut! Naturligtvis bjöd man på konsert, konstmusik i inte mindre än sju stycken med olika upphovspersoner. Av dessa var, helt i linje med Skaps satsning på mångfald och jämställdhet, fyra kvinnor, berättar Alfons Karabuda.

Läs mer om ECSA på ECSA:s webbplats >>