Upphovsrätt / 141003

Alfons Karabuda: ”Kultur + demokrati: Rätt från start av Alice Bah Kuhnke”

Alice Bah Kuhnke

Idag kan vi gratulera Alice Bah Kuhnke till sitt nya uppdrag. Jag är övertygad om att med hennes bakgrund och engagemang kommer vi att få se en kulturminister driva kulturfrågorna i regeringen på ett sätt vi aldrig sett förut – och på ett sätt vi behöver.

Men vi ska inte bara gratulera vår nya kulturminister, utan också Sverige till en regering som är så framsynt att man sätter likhetstecken mellan kultur och demokrati. Att tydligt föra samman dessa båda områden under samma ministers ansvar är ett snilledrag, men känns samtidigt så självklart.

Kulturen är en grundsten i demokratin och demokratibygget. Därför känns det extra hoppfullt när Alice Bah Kuhnke på frågan om vad som är viktigast i uppdraget svarade att det nya den nya regeringen gör, är att ”vi sätter kulturen som centrum för demokratin och demokratins upprätthållande”.

Kultur och demokrati hör ihop. Det är glädjande att den nya regeringen så tydligt manifesterar detta. Vi ser också i det ett skifte i den ideologiska inställningen till ”kulturens nytta”. Kulturen har hjälpt till att bygga samhället vi lever i. Men samhället har inte alltid hjälpt till att bygga kulturen.

Den största nytta en regering kan göra är därför att, som Alice Bah Kuhnke idag deklarerat, sätta kulturen som centrum i demokratin.

Mot bakgrund av Skaps arbete med kulturen som motor i demokrati-, mångfalds- och yttrandefrihetsfrågor ser jag framtiden an med tillförsikt. De plattformar vi idag arbetar genom, inom exempelvis FN och UNESCO, borgar redan för ett fruktbart arbete. Med stöd av en ny kulturpolitik kan det bli ännu bättre.

Vi har sett hur Skaps satsning på fristäder för musikskapare lett till att sådana nu etableras i Malmö, Stockholm och Orsa. Vi ser också hur vi i arbetet med konstnärliga rättigheter, yttrandefrihet och upphovsrätt, inom ramen för FN:s råd för mänskliga rättigheter också hjälper beslutsfattarna i EU att förstå, rätt värdera och rätt hantera dessa rättigheter i reformeringen av upphovsrätten. Och vi ser att vi är fullständigt eniga med den nya regeringen om vikten av att tillgängliggöra kultur och kulturskapande för alla – och att det måste börja med de unga.

Min förhoppning efter att ha tagit in dagens intryck är att den nya regeringens inställning till kulturen kommer att öppna för nya samarbetsmöjligheter mellan kulturvärlden och politiken. Jag är övertygad om att det är just det vi behöver: samtal istället för polemik, verkstad istället för tomma ord, samarbete istället för protektionism.

Välkommen Alice, verkstaden är öppen!

Läs Alfons Karabudas blogg på contentisking.squarespace.com