Evenemang / 140825

Polar Music Talks: ”Barns och ungas tillgång till kultur en mänsklig rättighet”

Polar Music Talks

Idag samlas musikbransch, akademiker, politiker och media på biografen Rigoletto i Stockholm för årets upplaga av Polar Music Talks. Skaps ordförande Alfons Karabuda tar tillfället i akt att lyfta fram musikens, kulturens och mångfaldens betydelse för samhället.

Alfons Karabuda leder för andra året Polar Music Talks, som i år har det övergripande temat ”True Diversity”.
– Kulturen hjälper oss att förstå vad det är att vara människa. Därför är mångfalden central i musiken, kulturen och samhället, säger Alfons Karabuda.

SATSA PÅ BARN OCH UNGAS RÄTT TILL KULTUR

Alfons Karabuda vill se en kulturpolitik som förstår och släpper fram mångfalden i kulturen – och det på ett tidigt stadium. Skap arbetar därför för en satsning på barns och ungas rätt till kultur.
– I slutänden handlar det om mänskliga rättigheter. Låt våra barn upptäcka sitt eget uttryck och sitt eget ord. Låt dem förstå att de har en självklar rätt till det. Låt dem lära sig att använda kultur och kreativitet som verktyg i den demokratiska processen, säger Alfons Karabuda.
Just barns och ungas rätt till kultur är en fråga som kommer att diskuteras under Polar Music Talks. I en intervju i SkapNytt nr 2, 2014, förklarar Marie Ledin, vars far Stikkan Anderson instiftade Polar Music Prize 1989, varför:
– De estetiska ämnena spelar en enorm roll för skolan. Det talas om att det svenska musikundret har sina rötter i skolan. Samtidigt nedmonterar man idag förutsättningarna för ett nytt musikunder. Dessutom visar varenda undersökning som görs hur extremt mycket hjärnan påverkas av musik. Att man då tar bort det från läroplanerna – helt galet.

KULTUREN RÖR ALLA POLITISKA OMRÅDEN

Alfons Karabuda vill se en omdaning av kulturpolitiken:
– Kulturen har hjälpt till att bygga samhället vi lever i. Den är ett fundament i varje demokratiskt samhälle. Men samhället hjälper inte alltid kulturen. Det är dags för en kulturpolitik som genomsyrar alla politiska områden, eftersom kulturen genomsyrar alla områden i samhället. Börja med barnen och ge dem rätt till kultur på riktigt, säger Alfons Karabuda.
Skap arbetar med frågan om barns och ungas rätt till kultur inom ramen för den satsning på mångfald och jämställdhet som förs under 2014. Projektet drivs dels som ett initiativ i den svenska musikbranschen, dels som ett internt projekt i utvecklingen av Skap som medlemsorganisation. Genom sitt engagemang i UNESCO-organet International Music Council och FN:s råd för mänskliga rättigheter har Alfons Karabuda tillgång till effektiva plattformar för arbetet.
– International Music Council har fem prioriterade ansvarsområden där barns rätt till musik står högst. I FN-arbetet gör vi flera utredningar om konstnärliga rättigheter, rättigheter som berör oss alla. Vi i Sverige kan både vara med och påverka och dra nytta av arbetet, säger Alfons Karabuda.

POLAR MUSIC TALKS – TANKESMEDJA FÖR BRANSCHEN

Polar Music Talks kallades nyligen av nyhetsbrevet Musikindustrin för ”musikbranschens tankesmedja”. Epitetet är inte missvisande – Polar Music Talks lockar varje år musikbransch, akademiker, politiker och media.
– Polar Music Talks har kommit att bli ett centralt diskussionsforum för musikbranschen. Tack vare kopplingen till Polar Music Prize och allt som händer runt priset, är det lätt att attrahera en bred och initierad publik, säger Alfons Karabuda, Skaps ordförande och ordförande i Polar Music Prize prisnämnd.
Skap, som finns representerat i Polar Music Prize styrelse och prisnämnd, har varit delaktigt i utformningen av Polar Music Talks och har en lång historia med Polar Music Prize.
– Skap är viktigt för Polarpriset. Pappa var väldigt förtjust i Skap, han kände förtroende för Skap, säger Marie Ledin.