Upphovsrätt / 140723

Svar på öppet brev till Stim

I förra veckan skrev några medlemmar och anslutna ett öppet brev till Stim. I detta kritiserades hanteringen av den begäran att få ut en kopia av Stims medlemsregister som vi tidigare berättat om. Stims styrelseordförande Kjell-Åke Hamrén och tf vd Alfons Karabuda konstaterar i sitt svar på det öppna brevet att registret hållits tillgängligt på det sätt lagen föreskriver.

När det gäller Stims medlemsförteckning kan vi konstatera att den har hållits tillgänglig för de som har bett att få ta del av den på det sätt som lagen om ekonomiska föreningar föreskriver. När ett par av er sedan begärde att få ut en egen kopia av registret att själva förfoga över, var det första gången en sådan förfrågan ställts till Stim. Därför har vi hanterat ärendet så balanserat som möjligt – med hänsyn till vad lagen föreskriver och med hänsyn till vad Stims medlemmar önskar i fråga om personlig integritet.

Vidare tar ordförande och tf vd i sitt svar upp frågor om öppenhet i Stim, arbetet med att minska analogiavräkningen till förmån för faktiskt rapportering och om de utmaningar Stim och musikskaparkollektivet står inför. De avslutar med att välkomna alla Stims medlemmar och anslutna till ett dialogmöte efter sommaren.

– Alla Stims medlemmar och anslutna ska känna förtroende för Stims arbete. Efter sommaren får Stim en ny vd, Karsten Dyhrberg Nielsen, arbetet att utveckla nya sätt att musikrapportera har tagit ytterligare steg och samarbetet med engelska PRS och tyska Gema ska sättas i skarp drift. Det är ett utmärkt tillfälle att bjuda medlemmar och anslutna till ett möte för information och dialog, kommenterar Alfons Karabuda, Skaps ordförande och fram till Dyhrberg Nielsens tillträde Stims tf vd.

Läs hela svaret på det öppna brevet här >>
Läs mer om arbetet med att minska analogiavräkningen här >>