Upphovsrätt / 140711

Almedalen: Jämställdhet, mångfald och konstnärliga rättigheter

Lina Thomsgård

Första veckan i juli har som vanligt präglats av politikerveckan i Visby. Skap var på plats för att bevaka och delta i en rad aktiviteter som berör musikskapares möjligheter till yrkesmässig verksamhet – idag och i framtiden.

JÄMSTÄLLDHET I FOKUS UNDER MUSIKSVERIGE-SEMINARIUM
Musiksverige arrangerade på måndagen ett välbesökt seminarium i Tonsättarnas hus i Visby. Linda Portnoff, tf organisationschef på Musiksverige presenterade som inledning statistikrapporten ”Musikbranschen i siffror” om den svenska musikmarknadens utveckling de senaste åren och ledde därefter ett panelsamtal kring utvecklingen. Deltog gjorde Love Antell, musikskapare, Monica Ekmark, Universal/Musikförläggarna, Lisa Cronstedt, Ifpi Sverige, Ola Broquist, Luger, Per Herrey, Musikerförbundet och Lina Thomsgård, som leder Skaps satsning på mångfald och jämställdhet.

Lina kunde konstatera att statistiken från Musiksverige talar sitt tydliga språk även på jämställdhetens område: i musikbranschen som helhet är 6 av 10 män. Bland högre chefer i branschen ser det annorlunda ut: könsfördelningen för vd-tjänster är 82 % män, 18 % kvinnor, och bland styrelseledamöter finns 66 % män och 34 % kvinnor. På dessa områden skiljer sig musikbranschen föga från näringslivet i övrigt. När det gäller musikskapare, artister och musiker är 54 % män och 46 % kvinnor.

Lina Thomsgård, Skaps projektledare för satsningen på Mångfald och jämställdhet, kommenterade Musiksveriges siffror om könsfördelningen i musikbranschen. Foto: Alfons Karabuda.

Skaps fokusområde Mångfald och jämställdhet fortsätter under hela sommaren. Under Lina Thomsgårds ledning produceras flera aktiviteter som vi kommer att berätta mer om efter sommaren.

Läs rapporten Musikbranschen i siffror >>

UPPHOVSRÄTTENS BETYDELSE FÖR KULTURELL MÅNGFALD
På tisdagen höll Skaps ordförande Alfons Karabuda ett anförande om upphovsrättens betydelse för den kulturella mångfalden under ett arrangemang av KLYS på Författarcentrum i Visby. Han konstaterade att han inte var imponerad av ungdomsförbundens syn på upphovsrätten under utfrågningen om kulturpolitikens framtid tidigare samma dag (läs mer om det här >>):

– I en tid när EU-kommissionen börjat se upphovsrätten som ett smörjmedel i den digitala ekonomin och FN utreder konstnärliga rättigheter och trycker på att upphovsrätt och yttrandefrihet är två sidor av samma mynt, ter sig de svenska ungdomsförbundens utspel inför Almedalen om upphovsrätten tämligen föråldrad. Så hänvisar man också till samma ”lösningar” som under förra valrörelsen och valrörelsen före den. Crowdfunding i all ära – men hur länge kan den presenteras som ”framtiden”, undrade Alfons Karabuda i sitt tal.
 
Han fortsatte med att fråga publiken vilken typ samhälle vi vill ha: ett samhälle där kulturen är beställd, förutsägbar och mainstreamad? Ett samhälle där valfrihet och mångfald åsidosätts, när bara de tankar, idéer och projekt som på förhand har en garanterad marknad kan realiseras? Avslutningsvis riktade Karabuda sig mot riksdagspartiernas representanter från kulturutskottet som var på plats:

– All fler kommer liksom EU-kommissionen och FN till insikt om upphovsrättens betydelse för enskilda kulturskapare, för den digitala värdekedja dessa kulturskapare är upphov till och för den kulturella mångfalden. Jag vill se en politik som tar vara på den potentialen och som inte bara tillåter, utan underlättar för kulturen att fortsätta vara en kraft som bygger vårt samhälle.

SD GÖR INTRÅNG I DEN IDEELLA RÄTTEN – IGEN
Den ideella rätten, som bland annat ska skydda upphovspersonen från att hans eller hennes musik används på ett kränkande sätt, fick ökad aktualitet under Almedalsveckan. Sverigedemokraterna använde Kenta Gustafssons ”Just i dag är jag stark” som intro inför Jimmie Åkessons tal. Stefan Jarl var en av de som reagerade kraftigt:

– Att Sverigedemokraterna använder den är chockerande. Det visar på deras brist på smak och brist på hyfs, säger Jarl till Aftonbladet.

Aftonbladet talade också med Skaps ordförande Alfons Karabuda om det inträffade. Han konstaterade att Sverigedemokraternas agerande kan vara både kränkande och lagvidrigt.

– Ett intrång i den ideella rätten kan handla om att musiken används i ett syfte som går emot det syfte upphovspersonen har med sin musik, till exempel att ett politiskt parti vars värderingar man inte delar använder den. Ett annat exempel på det är när Sverigedemokraterna förra året använde musiken till Jönssonligan. Det kändes väldigt fel för kompositören Ragnar Grippe och det blev inte bättre när han fick frågor om varför han stödjer Sverigedemokraterna.  

Ragnar Grippe kommenterade saken på Stim.se tidigare i år:

– Jag blev förstås upprörd. Jag hade plötsligt blivit en del av ett politiskt sammanhang som jag inte bett om. Det är ju skillnad mot om din musik spelas till exempel hos frisören eller på en restaurang. Och i alla mina kontrakt för filmmusik finns det villkorat att den bara ska användas i det sammanhang den är skriven för.

Alfons Karabuda konstaterar att den ideella rätten ofta kommer i skymundan och att Skap har ett fortsatt arbete att öka respekten för den:

– Upphovsrätt handlar inte bara om pengar. Den ideella delen av upphovsrätten handlar om rätten till ditt eget ord och uttryck, även efter ditt yttrande, säger Alfons Karabuda.

Läs Aftonbladet om SD och ”Just idag är jag stark” >>
Stim.se om SD och musiken till Jönssonligan >>
Tidigare case med SD >>

Mer om Skap i Almedalen 2014 på Skap.se >>