Utbildning / 140515

Öppet samtal med Musikverket: ”Ökad mångfald med fler sökande”

aksnackamusikverket

Den 14 maj bjöd Musikverket in till öppet samtal för att diskutera hur långt man kommit på verksamhetens tre första år och hur vägen framåt ser ut. Skaps ordförande Alfons Karabuda, som också sitter i Musikverkets konstnärliga råd, deltog i panelsamtal.

Alfons Karabuda konstaterade bland annat att Musikplattformen, den del av Musikverkets verksamhet som fördelar projektstöd till det fria musiklivet, i sig är ointressant. Det är projekten som är intressanta, menade han. Han tryckte också på vikten av att få fler att upptäcka Musikverket, Musikplattformen och möjligheterna med dessa. Fler ansökningar från andra grupper av musikskapare än de som vanligtvis söker stöd ger en större mångfald och bredd i musiklivet.

Under kvällen diskuterades Musikverkets verksamhet av Gunilla C Carlsson (S), ordförande i riksdagens kulturutskott, Dag Celsing, Västmanlandsmusiken, Ann

Mari Engel, Svensk Teaterunion, Magnus Gustafsson, Musik i Syd, Karin Inde, Svensk Jazz, Alfons Karabuda, Skap, Karin Rehnqvist, tonsättare, Owe Ronström, professor och musiker, Sven Rånlund, RANK, Stina Westerberg, Musikverket, Anders Wiklund, professor och operaforskare, Teshome Wondimu, Selam, m fl. Samtalet leddes av Eric Sjöström.

Se en videoupptagning av samtalet hos Musikverket >>