Påverkansarbete / 140428

Musikverket stödjer Skapfilm och nio andra jämställdhetsprojekt

Musikverket stödjer tio jämställdhetsprojekt med sammanlagt två miljoner kronor. Ett av projekten finns inom ramen för Skaps mångfalds- och jämställdhetssatsning – en film som ska lyfta fram inspirerande kvinnor.

Bland de tio projekten finns sju redan pågående och tre nya, förutom Skapprojektet även projekt hos Femtastic och Deep Imprint. Kulturkollektivet Femtastic ska med workshop-turnén Femtastic Youth inspirera unga tjejer att hitta till den manligt kodade hiphop-genren. Produktionsbolaget Deep Imprint driver projektet Folkkollo World, ett läger som syftar till att lyfta fram unga kvinnliga instrumentalister inom folkmusiken.

Skapprojektet ska ta fram en film som vill bidra till att förändra bilden av musikhistorien genom att låta kända artister inom olika genrer lyfta fram kvinnor som inspirerat dem.

Läs mer om alla projekten på Musikverkets webbplats >>