Upphovsrätt / 140319

Kulturministern lyfter konstnärliga rättigheter

Lena Adelsohn Liljeroth

I en skriftlig fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) frågar Agneta Gille (S) om kulturministern avser föra upp FN:s rapport om konstnärliga rättigheter till diskussion på nationell nivå. Rapporten togs fram under 2012 och 2013, bland annat med stöd av Skap och ECSA, vars ordförande Alfons Karabuda deltog i rapportarbetet som expertråd.

I sitt svar säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth bland annat:

Som rapportören skriver finns det stora orosmoln när det gäller kulturens och mediernas frihet på fler håll i världen. Regeringen har gett ett särskilt uppdrag till Statens kulturråd att främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering genom att bl.a. verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för att fristadskonstnärerna ska bli en del av offentligheten.

Regeringen har också inom biståndspolitiken lyft fram kulturskaparnas viktiga roll som pådrivare för demokrati och yttrandefrihet.

Kulturministern svarar vidare att hon tagit del av rapporten och de rekommendationer den ger, och att hon ser rapporten som ett av flera underlag för en fortsatt kulturpolitisk diskussion. ”I den hoppas jag att många vill delta”, avslutar kulturministern.

Skaps ordförande Alfons Karabuda, som varit expertråd vid framtagandet av rapporten, välkomnar kulturministerns ambitioner:

– Skap ser gärna ett brett och väl förankrat samarbete i kultursfären kring konstnärliga rättigheter. Dessa rättigheter är genreöverskridande och är dessutom av stor betydelse för oss alla, oavsett om man ser sig som kulturskapare eller inte. Jag ser fram emot den diskussion kulturministern vill initiera och kommer att kontakta kulturministern för att se hur Skap kan bidra till det arbetet, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Läs kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths svar på skriftlig fråga från Agneta Gille här >>

Skaps pressmeddelande vid rapportens publicering 2013 >>

SR Kulturnytt om rapportsläppet i april 2013, intervju med Alfons Karabuda >>

Foto: Regeringskansliet