Medlem / 140318

Årsstämma 2014: Anna Wedin och Alexandra Nilsson nya i Skaps styrelse

2014-03-18_17

Tisdagen den 18 mars höll Skap årsstämma på Nalen i Stockholm. Stämman beslöt bland annat om ett intensifierat mångfaldsarbete och valde två nya styrelseledamöter, Anna Wedin och Alexandra Nilsson. Till hedersmedlemmar valdes Ingela ”Pling” Forsman och Lars Berghagen.

Skaps årsstämma 2014 hölls på Nalen i Stockholm. Vid sidan av mer sedvanliga punkter på dagordningen, behandlades en inkommen motion och två nya styrelseledamöter utsågs, liksom två nya hedersmedlemmar. 

Intensifierat arbete med mångfald

Den motion som inkommit ledde till att stämman beslöt att Skap ska intensifiera det mångfaldsarbete som redan påbörjats. Styrelsen bjöd som en följd av detta in till ett ökat medlemsengagemang och tog emot intresseanmälningar direkt på plats. 

Nya i styrelsen

Styrelsen omvaldes, vid sidan av Ulla Wiklund och Torgny Söderberg som båda avböjt ytterligare en period. Istället invaldes Anna Wedin och Alexandra Nilsson, båda på ett år. 

Anna Wedin är kompositör, musiker och universitetslektor vid Luleå tekniska universitet (Musikhögskolan i Piteå). Med det egna bandet Ramblin Minds har hon sedan 1987 en omfattande verksamhet i och utanför Sverige. 

Alexandra Nilsson är kompositör, musiker och engagerad i kulturpolitiken. Hon komponerar till teater, film och konstmusikaliska projekt, bl.a verksam i duon SISTERLOOPS och kompositörskollektivet Tonmakeriet.

Hedersmedlemmar blev…

… Ingela ”Pling” Forsman och Lars Berghagen, som på förslag av styrelsen valdes av en enig stämma, båda lika välkända för såväl Skaps medlemmar som för svenska folket. 

Som traditionen bjuder avslutades stämman med en en middag, som också den hölls på Nalen. Skaps ordförande Alfons Karabuda uttrycker entusiasm inför det kommande året: 

– Det ska bli spännande att på medlemmarnas uppdrag inte bara fortsätta, utan till och med intensifiera mångfaldsarbetet inom Skap. Det är också mycket glädjande att få hälsa Anna Wedin och Alexandra Nilsson, som båda kommer att tillföra helt nya perspektiv och erfarenheter, välkomna till styrelsen. Jag vill också tacka Ulla Wiklund och Torgny Söderberg för allt det arbete de gjort för Sveriges upphovspersoner under sin tid i styrelsen, säger Alfons Karabuda. 

Skaps årsredovisning för 2013 kan laddas hem nedan.