Stim / 140224

Resultat från Stims föreningsstämma 18 februari

Vid Stims extrainkallade föreningsstämma den 18 februari avslog stämman det förslag om ändring av fördelningsregler som lags fram av Stims styrelse.

För att ändringen skulle antas krävdes ett ja med kvalificerad majoritet i stämman. 46 personer röstade ja och 33 nej, vilket alltså inte utgjorde ett tillräckligt stöd för att anta det nya förslaget. Fördelningsreglerna ligger således fast enligt nuvarande ordning.