Upphovsrätt / 140217

Ny statistik från Musiksverige: Glädjande utveckling för musikbranschen

Den svenska musikmarknaden omsatte 7,4 miljarder kronor under 2012 vilket motsvarar en ökning på knappt 17 procent jämfört med året innan. Siffran inkluderar försäljning både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Andelen exportintäkter var 16 % av den totala omsättningen. Det visar ny statistik som presenterades av Musiksverige idag.

För tredje året i rad presenterar Musiksverige statistikrapporten Musikbranschen i siffror. Siffrorna i rapporten är uppdelade på tre intäktskategorier – upphovsrättsliga intäkter, intäkter från inspelad musik och konsertintäkter. Nytt i rapporten är också ett avsnitt om sysselsättning och jämställdhet som idag är en prioriterad fråga i musikbranschen.

Konsertintäkter ökade med 22 procent under 2012
Intäkterna på konsertområdet ökade med hela 22 procent från föregående år och den genomsnittliga tillväxttakten för konsertmarknaden var 14 procent under åren 2010-2012.

”I en allt mer digitaliserad värld uppskattas ändå den kollektiva konsertgemenskapen högt. Det visar våra siffror över de starkt växande konsertintäkterna”, säger Linda Portnoff på Musiksverige.

Digital försäljning fortsatt stark och strömmat dominerar
Onlineförsäljningen på den inhemska marknaden var fortsatt stark. Trenden från tidigare år håller i sig, försäljningen av fysiska och nedladdade format minskade och strömmat ökade. Totalt uppgick intäkterna från inspelad musik 1,6 miljarder kronor varav strömmad försäljning stod för 62 %, fysisk försäljning 32 % och nedladdad försäljning 5 %.

Upphovsrättsliga intäkter drygt 1,9 miljarder kronor 2012
De upphovsrättsliga intäkterna uppgick till drygt 1,9 miljarder kronor vilket motsvaras av en tioprocentig ökning jämfört med föregående år.

Sysselsättning och könsfördelning
Antalet sysselsatta inom musikbranschen är cirka 9000 och ungefär en tredjedel utgörs av egenföretagare. Andelen män på vd-poster uppgår till drygt 80 procent, d.v.s. kvinnor representeras av knappt 20 procent i vd-befattning inom musikbranschen. I styrelsepositioner är två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor.

Läs hela rapporten här>>