Upphovsrätt / 140204

Europaparlamentet röstade igenom nytt direktiv

Idag röstade Europaparlamentet igenom det nya direktivet för upphovsrättssällskap med 640 röster mot 18, 22 avstod. När direktivet väl är formellt antaget av Europeiska rådet har EU:s medlemsländer 24 månader på sig att implementera det i nationell lagstiftning.

Skap har genom sitt ordförandeskap i kompositörernas europeiska paraplyorganisation ECSA och i sin roll som huvudman i Stim under de senaste åren på olika sätt påverkat utformningen av det kommande direktivet. Med direktivet vill EU samordna och harmonisera den kollektiva licensieringen i Europa för att skapa förutsättningar för en digital inre marknad. Ett annat centralt syfte är att säkerställa att Europas upphovsrättssällskap fungerar effektivt för sina medlemmar. Stim har sedan länge en tätposition i det arbetet och uppfyller redan idag de flesta av de krav som ställs i det nya direktivet.

– Det här direktivet kommer att försvara europeiska musikers intressen och göra det möjligt för slutanvändarna att få tillgång till upphovsrättsskyddat material i hela Europa. Direktivet visar tydligt att upphovsrätt enkelt kan anpassas till internet. Upphovsrätt har en viktig roll att spela i den digitala ekonomin, sa franska Marielle Gallo (EPP-gruppen), som lett parlamentets arbete med lagen i ett pressmeddelande från Europaparlamentet.

Läs Europaparlamentets pressmeddelande:
Upphovsrätt: nya regler banar väg för internationella musiktjänster på nätet