Stim / 131216

Första steget till ett nytt fördelningssystem i Stim

Vid en extra föreningsstämma i Stim i fredags röstade en majoritet för det förslag Stims styrelse lagt om att utarbeta regler för ett moderniserat, effektivt och framtidssäkrat system för fördelning av ersättning till Sveriges musikskapare. För att förslaget ska bli verklighet krävs ytterligare en omröstning i stämman. Den kommer att ske den 18 februari 2014.

– Det är mycket glädjande att stämman nu tagit första steget mot ett moderniserat fördelningssystem. Den här förbättringen kommer hela musikskaparkollektivet till godo, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Musikskaparkollektivet i Sverige präglas idag av en mycket större mångfald än det gjorde när Stims nuvarande fördelningssystem togs fram. Också yttre faktorer, som lagstiftning och den digitala utvecklingen, ställer nya krav på fördelningen – men ger också nya möjligheter.

Stims styrelse fattade därför i september ett inriktningsbeslut om att ta fram regler för ett moderniserat, effektivt och framtidssäkrat system för fördelning av upphovsrättslig ersättning. Vid fredagens extrastämma i Stim röstade en majoritet ja till Stims styrelses förslag. Men för att förslaget ska bli verklighet krävs ytterligare en omröstning i stämman. Den kommer att ske den 18 februari 2014.

Se information om Stims styrelses förslag från september här >>