Påverkansarbete / 131129

MI Digitalnytt rapporterar från Digital Agenda for Music ’13

Nyhetsbrevet Musikindustrin Digitalnytt rapporterar från Digital Agenda for Music ’13 i dagens utgåva:

Även om publiken ”trodde” att panelerna hade ett specifikt fokus (vilket de till viss del också hade), visade det sig att hela förmiddagen egentligen hade ett större ”bakomliggande” tema, jämställdheten. Hela upplägget visade tydligt, inte med ord utan genom en form av pragmatiskt medvetandegörande av vad som de facto hände i rummet, att problemet i hög grad handlar om de strukturer vi (män) ofta inte är medvetna om, så som t.ex. maktstrukturer, kroppsspråk, maskulint ”inkluderande” av andra män, och inte minst hur olika saker presenteras. 

Läs hela artikeln här >>