Upphovsrätt / 131125

Alfons Karabuda invald i International Music Council

ak

Skaps ordförande Alfons Karabuda valdes idag in i International Music Councils styrelse. International Music Council är officiell internationell partner till UNESCO och arbetar för musikalisk mångfald och tillgång till kultur för alla.

International Music Council, IMC, finns genom sina medlemsorganisationer i 150 länder och bildar nätverk för mer än 1000 organisationer och deras 200 miljoner medlemmar. IMC bildades av UNESCO som rådgivande organ i frågor kring musik 1949 och har utvecklats till ett inflytelserikt nätverk som arbetar för att stärka sina medlemmars och partners arbete över hela världen.

– Jag ser fram emot arbetet i International Music Councils styrelse. Skap får genom detta vid sidan av ordförandeskapet i European Composer & Songwriter Alliance en breddad plattform för det viktiga arbetet att skapa goda villkor för musikskapande, säger Alfons Karabuda, Skaps ordförande.

Alfons Karabuda framhåller särskilt betydelsen av IMC:s arbete för musikalisk mångfald:

– Under 2014 kommer Skap att lägga särskilt fokus vid mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Jag är liksom International Music Council övertygad om att det är mångfald som ger musiklivet styrka, tyngd och gör det till en angelägenhet för hela samhället, säger Alfons Karabuda.

International Music Council har sin placering i UNESCO:s högkvarter i Paris och arbetar som självständig partner till UNESCO. Alfons Karabuda valdes idag in vid IMC:s generalförsamling i Brisbane, Australien. Ledamöter väljs in för en mandatperiod om två år.

Alfons Karabuda kommer att diskutera musikalisk mångfald och jämställdhet i en digital era med bland andra musikskaparen Robyn, Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård och EU-kommissionens talesperson för EU:s digitala agenda Ryan Heath på Digital Agenda for Music ’13 på Södra Teatern i Stockholm nu på torsdag 28 november.