Påverkansarbete / 131112

Skap välkomnar Sveriges första fristad för musikskapare

Stockholm blir fristad för musikskapare. Det beskedet gladde deltagarna vid Kulturrådets konferens Safe Havens for Artists at Risk – A Nordic Perspective i Malmö på tisdagen.

– Det är mycket tillfredställande att kunna föra det här beskedet vidare till konferensdeltagarna. Vi har arbetat länge och hårt för att Sverige ska erbjuda även musikskapare fristadsuppehälle, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Tidigare i höst meddelade Göteborg att man genom fristadsprogrammet för författare upplåter fristadsuppehälle åt rapparen Khaled Harara från Gaza. Men nu blir alltså Stockholm först ut att permanent låta fristadsprogrammet omfatta även musikskapare.

Alfons Karabuda är på plats i Malmö för att presentera den rapport om konstnärlig yttrandefrihet FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerat tidigare i år. Som ende företrädare för en konstnärsorganisation bidrog han till rapporten som expertråd. Nu kunde han också berätta om beskedet från Stockholms stad på konferensens avslutande dag.

– Genom att ge utsatta musiker och musikskapare fristadsuppehälle kan Stockholm stötta såväl en individ som demokratiprocessen. Nu hoppas vi på att fler svenska kommuner följer i Stockholms spår, säger Alfons Karabuda.