Påverkansarbete / 131112

Hög tid för uppslutning kring yttrandefrihet

Idag publicerade Dagens Nyheter ett tre veckor gammalt brev, det senaste livstecknet, från Pussy Riot-medlemmen Nadezjda Tolokonnikova. Hennes situation påminner oss om behovet av en solidarisk internationell uppslutning kring yttrandefriheten, menar Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Vid Kulturrådets konferens Safe Havens for Artists at Risk – A Nordic Perspective i Malmö 11-12 november berättade på måndagen Nadezjda Tolokonnikovas man, Pjotr Verzilov, över videolänk att han från tillförlitliga källor fått besked om att hon flyttats till Sibirien som straff för ett tidigare protestbrev om förhållandena i fångkolonin. Trots att stor oklarhet råder om hennes situation, framhöll Verzilov att han inte tror att någon fara för hennes liv föreligger.

– Nadezjda Tolokonnikovas situation är dessvärre inte på något sätt unik. Den påminner oss om att arbetet för en solidarisk uppslutning kring yttrandefriheten är viktigare än någonsin, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Alfons Karabuda medverkar vid Kulturrådets konferens Safe Havens for Artists at Risk – A Nordic Perspective i Malmö 11-12 november för att presentera den rapport om konstnärlig yttrandefrihet FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerat tidigare i år. Som ende företrädare för en konstnärsorganisation bidrog han till rapporten som expertråd. Nu menar han att det är hög tid att rapporten och de rekommendationer rådet ger blir ett verktyg i ett internationellt samarbete för konstnärlig yttrandefrihet.

– Kulturskaparorganisationer, människorättsorganisationer och andra som engagerar sig för konstnärlig yttrandefrihet måste använda rapporten i sitt arbete. Vi måste alla tillsammans börja ställa krav på att rekommendationerna i rapporten efterlevs, säger Alfons Karabuda.