Upphovsrätt / 131106

Förhandlingar klara om direktiv för upphovsrättssällskap

EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet uppnådde den 4 november en kompromiss om direktivet för upphovsrättssällskap.

Skap har genom sitt ordförandeskap i kompositörernas europeiska paraplyorganisation ECSA under det senaste året på olika sätt påverkat utformningen av det kommande direktivet. Redan i juli förra året startade processen med det arbetsmöte Skaps ordförande Alfons Karabuda och EU-kommissionär Neelie Kroes, ansvarig för EU:s digitala agenda, hade omedelbart efter att EU-kommissionen lagt sitt förslag till nytt direktiv.

– Det är glädjande att vi nu kommit så här långt. Skap har tillsammans med Stim aktivt deltagit i arbetet med direktivet, hela tiden med fokus på den enskilde musikskaparens villkor. Intressenterna är många i en process av det här slaget och inte alla har musikskaparna högst upp på sin priolista, säger Alfons Karabuda.

Med direktivet vill man samordna och harmonisera den kollektiva licensieringen i Europa för att skapa förutsättningar för en digital inre marknad. Men det är också centralt att upphovsrättssällskapen fungerar effektivt för sina medlemmar. Stim har sedan länge en tätposition i det arbetet och uppfyller redan idag de flesta av de krav som ställs i det kommande direktivet. Trots det välkomnar Stim direktivets ambition att möta informationsbehov hos upphovsrättsällskapens medlemmar i hela Europa:

– De kommer nu lättare kunna se hur musikrättsorgansationerna handskas med insamlade medel, vilket i sin tur innebär en sund konkurrenssituation: musikskaparna kan välja den organisation de har störst förtroende för. Det sporrar oss på Stim till att bli ännu bättre, säger Stims vd Kenth Muldin i ett uttalande på Stims webbplats.

Direktivet för upphovsrättssällskap antas formellt i februari.