Medlem / 130707

Musikens språk på teaterscenen

Hur kan vi öka medvetenheten om musikens  betydelse i en teaterföreställning? Hur kan vi verka för att hitta  ett gemensamt språk kring musik som berättarkomponent inom scenkonsten?

Det är frågor som ställdes till deltagarna i en  workshop om teatermusik i Stockholm 4–5 maj. De fick också  svara på frågor i en enkätundersökning inför workshopen. Deltagarna, som kom från både Skap och FST – Föreningen Svenska Tonsättare, fick komponera musik till inledningsscenen i Shakespeares Macbeth. Som avslutning på  workshopen spelades musiken upp för en publik bestående  av teater- och musikyrkesmänniskor och andra med stort  intresse för teater och musik.

– Tanken var att deltagarna skulle skapa varsin musikalisk  idé för pjäsen och scenen vi valde, fungera som musiker i  varandras musikskisser och ha samtal med varandra kring konstnärliga val, säger Ulla-Carin Nyquist som tillsammans med Leif Jordansson projektledde workshopen.

Girilal Baars, Maria Lindström och David Lennartsson.
Foto: Leif Jordansson.