Stipendier och priser / 130528

Årets Olrogstipendium till Mathias Boström

Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne har beslutat att tilldela musiketnologen Mathias Boström 2013 års Olrogstipendium. Utdelningen sker på Musik- och teatermuseet i Stockholm den 30 maj.

Mathias Boström, född 1973, är musiketnolog på Svenskt Visarkiv där han ansvarar för inspelningsarkivet. Han arbetar bland annat med dokumentation i nutiden och med historiken kring insamlarna av folkmusik, till exempel folkmusikkommissionen som stod bakom ”Svenska Låtar”.

– Mathias Boströms engagemang i digitalisering av arkivmaterial har i högsta grad varit drivande i ett generationsskifte på Svenskt Visarkiv. Utan detta engagemang hade inte samlingarna och databaserna idag varit så omfattande som de nu är, säger Jan-Olof Andersson, ordförande i Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne och styrelseledamot i Skap.

Motiveringen lyder:

för utomordentliga insatser som forskare i bevarande och vetenskapligt syfte med ambition att som ansvarig för Svenskt Visarkivs inspelningsarkiv öka tillgängligheten av låt- och vismaterial för en bred allmänhet med hjälp av modern teknik.

Mathias Boström är sedan lång tid tillbaka drivande i visarkivets arbete och i arkivets samarbete med andra institutioner och musikarkiv runtom i Sverige. Boström arbetar också på en avhandling om tidig mediering/inspelning i Sverige, från fonografens användning och framåt, i bevarande och vetenskapligt syfte.

Bakom Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne står Skap – Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, Samfundet Visans Vänner i Stockholm, Samfundet för visforskning och Svenskt Visarkiv.