Upphovsrätt / 130429

Den första FN-rapporten om konstnärliga rättigheter är här

Nu har FN:s råd för mänskliga rättigheter publicerat sin första rapport om konstnärliga rättigheter. Skaps ordförande Alfons Karabuda har som kompositör och ende företrädare för en konstnärsorganisation bidragit som expertråd.

Rapporten syftar till att ge en bild av kulturskapares situation världen över. Dessutom ger den en rad rekommendationer till medlemsländerna. Rapporten pekar på sambanden mellan olika konstnärliga rättigheter och hur dessa samverkar för att skydda såväl konstnärliga som demokratiska processer. 

– Det känns mycket bra att FN:s råd för mänskliga rättigheter sätter fokus på konstnärliga rättigheter och hur dessa är grundläggande i en demokrati. Yttrandefrihet och upphovsrätt är centrala för alla kulturskapare, oavsett var i världen man verkar, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Rapporten lyfter kulturskapares ojämna förhållande till sina uppdragsgivare som ett växande problem och ett hot mot yttrandefriheten, inte bara i delar av världen med avsaknad av demokrati. I många medlemsländer ignoreras allt oftare kulturskapares ideella upphovsrätt och ett växande problem även i Europa är tvångsavtal, genom vilka kulturskapare förlorar alla sina rättigheter. 

– Vi behöver en starkare upphovsrätt på upphovsmännens sida, inte på de kommersiella bolagens. Om du skriver musik som andra gör bra affärer på är det rimligt att du får ta del av intäkterna, men också att du får inflytande i hur och i vilka sammanhang din musik används, säger Alfons Karabuda.

Rapporten lyfter också upphovsrättssällskapens roll för att stärka kulturskapare i relation till kommersiella uppdragsgivare. Rapportören rekommenderar att medlemsländerna ska stödja förekomsten av upphovsmannaägda och icke vinstdrivna upphovsrättssällskap.

FN-rapporten kommer nu att diskuteras bland annat i Washington under Skaps event Digital Agenda for Music på House of Sweden i samband med World Creator Summit 2-5 juni och i Visby under Almedalsveckan 30 juni-7 juli, där Skaps ordförande Alfons Karabuda deltar i rundabordssamtal och paneldiskussioner om konstnärliga rättigheter och fristäder för förföljda kulturskapare.