Stipendier och priser / 130312

Skaps stipendiefond till Evert Taubes minne

Taube 2015

Skaps stipendiefond till Evert Taubes minne har till syfte att utdela ett stipendium årligen, i första hand till upphovsmän men också till organisationer eller enskilda som verkar i Evert Taubes anda.

Skriv till Skap och tala om varför just du eller din organisation skulle vara lämplig mottagare av årets stipendium på 40 000 kronor.

Brevet behöver vi senast den 31 mars.

Skap
Box 17092
104 62 Stockholm

info [at] skap [dot] se – tel: 08-783 88 39