Upphovsrätt / 130221

Fortsatt förtroende för Skap i omstrukturerade ECSA

Idag valdes Alfons Karabuda, kompositör och ordförande i Skap – Svenska Kompositörer av Populärmusik, till ny president i omstrukturerade ECSA – European Composer & Songwriter Alliance.

ECSA har genomgått en omfattande omstrukturering med målsättningen att skapa förutsättningar att ännu tydligare än tidigare göra musikskapares röst hörd i Europa. De tre europeiska organisationer som inom ECSA tidigare representerat nationella populär-, konst- och produktionsmusikorganisationer har ersatts med direktmedlemskap för de nationella organisationerna. Samtidigt tillsattes en styrelse för den nya organisationen, i vilken Alfons Karabuda idag valdes till president på tre år.

– Den här positionen ger oss ett betydande inflytande i arbetet att påverka utvecklingen för villkoren för svenska och europeiska musikskapare där dessa villkor just nu är under stark förändring – i EU-korridorerna, säger Alfons Karabuda.

Omstruktureringen i ECSA syftar till att effektivisera arbetet och skapa ökade möjligheter att bidra till EU:s digitala agenda, som bland annat har målsättningen att skapa en digital inre marknad för Europa. Under 2013 innebär arbetet täta kontakter med EU-kommissionen och EU-parlamentet, inte minst genom de nyligen startade intressentsamtalen Licences for Europe.

– I Sverige har Skap tagit initiativ till Digital agenda för musiken, ett initiativ som nu får en bra plattform i nya ECSA. För att kunna göra verklighet av visionen att lyssna på musik och se film och tv utan att geografiska gränser lägger hinder i vägen måste vi musikskapare aktivt delta i den digitala utvecklingen, säger Alfons Karabuda.

Skap har varit en del av ECSA-samarbetet sedan det startade 2007 och har varit drivande i arbetet att omstrukturera samarbetet till en tydlig organisation med mandat att företräda musikskapares intressen i Europa.