Upphovsrätt / 130209

God respons på Skaps initiativ Digital agenda för musiken

Skaps ordförande Alfons Karabuda bloggar idag på sin personliga blogg Content is King om mottagandet av Digital agenda för musiken som lanserades i måndags.

Här återger vi hela bloggposten:

Digital agenda för musiken – tack för responsen!

Sveriges ambassadör för Belgien, Ulrika Sundberg, på besök på Skap för planering av Digital agenda för musiken på det svenska residenset i Bryssel 18 februari. Foto: Mårten Karlsson.

Mycket att förbereda inför Creators Conference 19-20 februari, allt annat som händer i Bryssel den veckan och dessutom allt som finns på agendan här hemma, förstås. Men en kort bloggpost om det fina mottagandet av Skaps lansering av Digital agenda för musiken hinner jag med.

Alltsedan lanseringen i måndags, med artikeln i Computer Sweden, har jag under veckan fått en mängd samtal och mejl från alla de sfärer Digital agenda för musiken vill nå: musikskapare, musikbransch, konsumenter, digitala entreprenörer och politiken. Genomgående har det varit positiv feedback. Man tackar oss för initiativet, men tar också kontakt för att vi ska åstadkomma något konkret tillsammans. Det finns, redan efter första veckan, en god grund att stå på för att åstadkomma verkstad i Digital agenda för musiken.

EU-kommissionens intressentsamtal, Licenses for Europe, som inleddes i måndags fortsätter under året. Skap kommer att driva Digital agenda för musiken i dessa – löpande i mindre arbetsgrupper, men också med kommissionärerna Kroes, Barnier och Vassiliou i juni och november. Däremellan har vi bland annat Creators Conference, Skaps branschdagar i vårWorld Creators Summit i sommar, och förstås Skaps konferens på temat Digital agenda för musiken i höst.

Men nu kan jag alltså fylla på kalendern med intressanta möten efter veckans lansering. De första stegen är redan tagna. TACK för det!

Nu tillbaka till förberedelserna för Creators Conference. Från svenskt håll tjuvstartar vi redan på måndagskvällen den 18 februari, genom att påminna om varför vi arrangerar Creators Conference överhuvudtaget. Det gör vi för musiken och musikens värde, och vi påminner förstås om det med en konsert. Nils Berg Cinemascope uppträder på det svenska residenset i Bryssel inför en blandad publik. Läs mer om det här.

Återigen – stort tack för den positiva responsen till Digital agenda för musiken! Låt oss tillsammans göra verklighet av den!

Läs bloggposten och Alfons övriga bloggposter på Content is King >>