Evenemang / 130129

Midem 2013: Skap blickar mot en digital framtid

 

Idag deltar Skaps ordförande Alfons Karabuda i en paneldiskussion om Global Repertoire Database, GRD, på branschkonferensen Midem i Cannes. 

 – Skap och ECSA arbetar hårt för att GRD ska komma på plats. Med GRD kommer vi att få heltäckande information om den globala repertoaren av musikverk, och informationen kommer att vara tillgänglig för upphovsmän, musikförlag, upphovsrättssällskap och musikanvändare, säger Alfons Karabuda.

Det var i slutet av 2009 som EU-kommissionen initierade en arbetsgrupp med såväl rättighetshavare som musikanvändare för att utveckla en global verkdatabas. Med en sådan vill kommissionen och branschen skapa en god grund för nya marknader för musik i en alltmer digitaliserad värld. För kommissionen handlar det inte minst om EU:s inre digitala marknad, men Alfons Karabuda ser större behov än så:

– Poängen med GRD är att den är global. Skap representeras i GRD av ECSA, men ECSA representerar också Music Creators North America, det vill säga de samlade nordamerikanska upphovsmannaorganisationerna på musikområdet. Tack vare detta har Skap och ECSA stora möjligheter att påverka och dessutom förankra GRD på de för oss viktigaste geografiska marknaderna.

Skap fokuserar på digitaliseringen
GRD-arbetet kommer att intensifieras under året, liksom arbetet med EU:s digitala agenda. EU-kommissionens dialog med musik- och teknikbranscherna under rubriken ”Licenses for Europe” tar sin början den 4 februari. Skap är en av de organisationer som särskilt bjudits in för att bidra till arbetet att skapa en väl fungerande digital inre marknad. Det förslag till nytt direktiv för upphovsrättssällskap som kommissionen presenterade i juli förra året ska nu bearbetas och så småningom implementeras.

– I Sverige ligger vi långt fram när det gäller anpassningen till den digitala verkligheten. Stim är väl förberett och motsvarar på de flesta områden redan de krav som direktivet kan komma att ställa på organisationernas verksamhet, säger Alfons Karabuda.

Men den digitala agendan i Europa kommer ändå på olika sätt att påverka de villkor Skaps medlemmar arbetar under. Därför är det viktigt att Skap aktivt deltar i arbetet, istället för att reagera på det när agendan väl är genomförd. Det gör Skap genom Digital agenda för musiken, som blir Skaps fokusområde 2013. En rad aktiviteter kommer att genomföras, från aktiviteter i samband med ECSA:s Creators Conference den 19-20 februari, till Skaps egen stora musik- och digitaliseringskonferens i slutet av året.

– Vi identifierar var utvecklingen sker, både politiskt och inom den digitala tjänstevärlden, och erbjuder vår expertis och våra resurser. Det kan vi lättare göra när vi har verktyg som exempelvis GRD. Skap ska bidra till ett framgångsrikt genomförande av de digitala agendorna i EU och Sverige, med fokus på goda villkor för både musikskapare och deras publik, avslutar Alfons Karabuda.