Upphovsrätt / 121129

Skap bidrar till FN-rapport om konstnärliga rättigheter

akunhrc

FN:s råd för mänskliga rättigheter undersöker för första gången hur konstnärliga rättigheter angrips runt om i världen. Alfons Karabuda, ordförande i Skap och ECSA, deltar i utredningens expertmöte i Genève 4-5 december.

Utredningen, som kommer att resultera i en rapport i juni 2013, analyserar ur såväl juridiska regelverk som på vilka sätt konstnärliga rättigheter idag angrips världen över av politiska, religiösa och ekonomiska intressen.

– Rätten till det egna ordet är central i varje konstnärligt uttryck. Utan den kan konstnärlig yttrandefrihet överhuvudtaget inte existera. Dessvärre ser vi hur musikskapare i hela världen berövas såväl sin yttrandefrihet som upphovsrätt – grundstenar i konstnärliga och mänskliga rättigheter, säger Alfons Karabuda.

Utredningen är en del av en fyraårig global granskning och den första av sitt slag som FN:s råd för mänskliga rättigheter genomför. Alfons Karabuda utsågs tidigare i höst till expert i utredningen och deltar närmast i arbetsmöte med rådets rapportör Farida Shaheed i Genève den 4-5 december. Expertmötet följs av ett offentligt samråd den 6 december.

Skap och ECSA arbetar kontinuerligt för mänskliga rättigheter på musikens område. Ett exempel är det nordiska fristadsprojekt Skap driver tillsammans med norska Musikernes Fellesorganisasjon, musik- och yttrandefrihetsorganisationen Freemuse och Statens Kulturråd, där Stockholm visat intresse att bli första nordiska fristad för förföljda musikskapare. ECSA, och genom ECSA även Skap, är en del av Artsfex, det globala nätverk för konstnärlig yttrandefrihet som bildades i oktober 2012.

Läs mer om Skaps arbete för yttrandefrihet >>

Läs mer om fristadsarbetet >>

Läs mer om Artsfex >>