Påverkansarbete / 121112

Förändrad verksamhet och ny vd på Export Music Sweden

Export Music Sweden ska göra alla delar av den svenska musikbranschen bättre på musikexport och informera utländska bokare och journalister om svensk musik. Dessutom ska Export Music Sweden stärka samarbetet inom Norden och med andra kulturella och kreativa näringar.

 Det nya uppdraget formulerades i somras av Export Music Swedens ägare, Stim, SAMI och Ifpi. Syftet är att fler ska kunna ta del av verksamheten och i förlängningen få ökade intäkter från utlandet. Den nya verksamheten är till för alla medlemmar i Stim, SAMI och Ifpi/SOM, oavsett musikgenre och grad av kommersialisering.

– Från upphovsmannaperspektiv är det välkommet att Export Music Sweden nu får i uppdrag att bredda verksamheten och se till behov i alla delar av branschen och dess ekonomiska näringskedja. Det svenska musikundret har sin grund i att det finns många duktiga och framgångsrika svenska musikskapare. Utan deras talang och hårda arbete har vi inte mycket att exportera, kommenterar Alfons Karabuda, ordförande i Skap.

 

Jesper Thorsson ny vd 

Ny vd från årsskiftet blir Jesper Thorsson. Han är utbildad inom musikvetenskap och projektledning och har många års erfarenhet från ledande befattningar i musikbranschen både på major- och independentbolag. Thorsson har arbetat med vitt skilda genrer och artister genom åren, senast som produktchef på Warner Music.

– Jag ser fram emot att leda och bredda Export Music Sweden. Ett mycket spännande uppdrag i en tid av stor förändring för hela musikbranschen. Efter nyår startar vi direkt med att vara lyhörda och definiera behoven för att nå ökade intäkter från musik som framförs och säljs i utlandet till bolag och enskilda musiker, artister och musikskapare, säger Jesper Thorsson i ett pressmeddelande.

 

Export Music Sweden AB ägs av Stim (Svenska Tonsättares Internationella musikbyrå), SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation), och Ifpi Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) inkluderande SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter). Verksamheten finansieras både av musikbranschen genom ägarna, och av det offentliga genom myndigheter på kultur- och exportområdet.  
Den svenska musikbranschen exporterade år 2010 musik för 800 miljoner kronor.