Påverkansarbete / 121029

Artsfex – det första globala nätverket för konstnärlig yttrandefrihet

I lördags lanserade en rad internationella kulturskaparorganisationer och organisationer för mänskliga rättigheter tillsammans Artsfex, det första internationella nätverket för konstnärlig yttrandefrihet. Skap deltar i nätverket genom ECSA – European Composer and Songwriter Alliance.

– Kulturen har en politisk sprängkraft i demokratiprocesser runt om i världen och kulturskapare står ofta längst fram på barrikaderna. Det är därför välkommet och viktigt att organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter nu vill samarbeta med kulturskaparorganisationer, säger Alfons Karabuda, ordförande i Skap och i ECSA, samt expert i en pågående utredning om yttrandefrihet och upphovsrätt inom FN:s råd för mänskliga rättigheter. 

Artsfex syftar till att gobalt främja, skydda och försvara såväl konstnärlig yttrandefrihet som mötesfrihet, tankefrihet och åsiktsfrihet, över alla konstnärliga uttrycksformer. Bildandet av Artsfex följer på världskonferensen All That is Banned is Desired i Oslo 25-26 oktober 2012, arrangerad av Freemuse och Fritt Ord, som särskilt lyfte fram behovet av en global samverkan för konstnärliga rättigheter.

I Artsfex ingår idag: Freemuse; ECSA – European Composer and Songwriter Alliance; PEN International; Article 19; Arterial Network; Federation of European Film Directors; Freedimensional; May Congress Russia; European Council of Artists; International Federation of Coalitions for Cultural Diversity; National Coalition Against Censorship; ICORN; Initiative for Freedom of Expression; Seksualiti Merdeka.