Upphovsrätt / 120918

Skap kritiserar oskäliga avtal för musik i tv

Skap riktar kritik mot oskäliga avtal för musik i etermedieproduktioner. SVT Kulturnyheterna tar upp fallet Epidemic Sound.

Kulturnyheterna berättar i programmet den 17 september att Epidemic Sounds affärsidé är att sälja billig musik till främst etermedieföretag. Det möjliggörs genom avtal där musikskaparen överlåter sin upphovsrätt till Epidemic Sound. Kompositörens namn nämns inte och ersättningen är en engångssumma – oavsett hur mycket Epidemic Sound säljer musiken vidare. 

SVT Kulturnyheterna träffade Vincent Johansson, som erbjudits att arbeta för Epidemic Sound men tackat nej. Engångsersättningen för att skriva, spela in, mixa och leverera en produktionsfärdig låt skulle ligga på omkring 600 kr – en ersättning som också skulle ha inneburit att Johansson avtalat bort sin upphovsrätt.

Skaps ordförande Alfons Karabuda kommenterar de oskäliga avtalen:

– Det är ett extremt lågt pris, men det handlar inte bara om det. Den här typen av avtal ger dig varken skäligt betalt eller credit för ditt arbete.

Se inslaget här >>