Upphovsrätt / 120718

Skap och ECSA i EU-arbetsmöte kring nytt upphovsrättsdirektiv

EU-kommissionär Neelie Kroes, med ansvar för EU:s digitala dagordning, bjöd på tisdagen in Skaps och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda till ett längre arbetsmöte i Bryssel – en knapp vecka efter att EU-kommissionen lagt sitt förslag till nytt direktiv om upphovsrättssällskapen.

 

– Det var ett konstruktivt möte. Vi fann snabbt att vi båda brinner för att på bästa sätt skapa bästa möjliga förutsättningar att främja ett framtida musikaliskt skapande i samklang med den teknik som idag står till vårt och publikens förfogande, säger Alfons Karabuda.

Karabuda konstaterar att han delar Kroes uppfattning att musikskapares och samhällets behov och önskemål på detta område sammanfaller och att musikskapare har både särskilda förutsättningar och ett särskilt ansvar att bidra till att detta arbete blir framgångsrikt.

 

Upphovsmännen har en central roll – inte distributionsindustrin

– Vi vill alla se en framtid med fortsatt goda förutsättningar att skapa ny, bra musik och fortsatt goda förutsättningar att sprida och höra denna musik. Jag välkomnar att kommissionen tydligt markerar upphovsmännens centrala roll i det arbetet, säger Alfons Karabuda.

Samtidigt är Karabuda väl medveten om att EU-kommissionen utsätts för påverkansarbete av grupper som vill begränsa upphovsmännens rättigheter.

– Krafter som går en populistisk distributionsindustris ärenden, som piratlobbyn, är och förblir en del av kedjan av mellanhänder. De kan utgöra nyttiga referensgrupper för arbetet, men efter mitt möte med Kroes är jag mer övertygad än någonsin att de inte är de som kommer att skapa framtidens musikliv inom Europa eller EU:s inre marknad.

 

Nya regelverk stärker upphovsmännen

Det förslag till direktiv EU-kommissionen lade i förra veckan följer på tidigare rekommendationer från 2005. På flera håll i Europa, bland annat i Sverige, har upphovsrättssällskapen valt att gå längre än dessa rekommendationer i arbetet att förenkla och samordna rättighetshanteringen. Nu vidtar arbetet att matcha upphovsrättssällskapens redan pågående utvecklingsarbete med de kommande regelverken, något som ECSA och Skap välkomnar.

– Från vårt perspektiv är det förstås bra att såväl upphovsrättssällskapens utvecklingsarbete som de nya regelverken syftar till att stärka de enskilda upphovsmännen. Det är tillfredställande att se att den kollektiva förvaltningen av våra rättigheter går att förbättra inom rådande strukturer och med en bibehållen, men för de enskilda upphovsmännen stärkt upphovsrätt.

 

GRD – Nyckeln till framtidens licensiering

Att musikskaparna har en central roll och ett särskilt ansvar berörde Kroes och Karabuda inte minst i samband med att de diskuterade Global Repertoire Database, GRD. Kroes uttryckte stort intresse för utvecklingen av GRD.

 – Jag är övertygad om att GRD kommer att göra licensieringen enklare för aktörer som vill använda musik i sina tjänster, inte minst för multiterritoriellt användande. GRD är ett bra exempel på hur alla delar av musikindustrin, inte minst musikskaparna själva, drivit på utvecklingen för att underlätta för nya former av tjänster, avslutar Alfons Karabuda.