Upphovsrätt / 120604

Europeiska och amerikanska musikskapare i unikt samarbete

_mg_9677webb

European Composer & Songwriter Alliance och Songwriters Guild of America går in i ett unikt samarbete för att förbättra villkoren för kompositörer och textförfattare. Samarbetet är resultatet av de internationella branschdagar Skap arrangerade i anslutning till sin 68:e vårfest i Stockholm i förra veckan.

Som avslutning på de branschdagar Skap, Svenska Kompositörer Av Populärmusik, arrangerade i slutet av maj undertecknades ett samarbetsavtal mellan ECSA, European Composer & Songwriter Alliance, och SGA, Songwriters Guild of America.

– Vi står idag inför helt nya och gemensamma utmaningar till följd av den digitala globaliseringen. De villkor som amerikanska musikskapare verkar under gäller allt oftare även oss i Europa. Vi ser därför att ett sätt att stärka arbetet för svenska och europeiska musikskapares villkor är att utöka samarbetet över Atlanten, säger Alfons Karabuda, ordförande i Skap och ECSA.

Kontakten mellan organisationerna etablerades när SGA besökte ECSA:s konferens ”Creators Conference” i Bryssel i februari.

– Det är mycket glädjande att SGA och ECSA inleder ett formellt samarbete. Nu får såväl europeiska som amerikanska kompositörer och textförfattare helt nya möjligheter att påverka villkoren vi arbetar under, säger Alfons Karabuda.

Samarbetet innebär bland annat att ECSA kommer att företräda SGA i arbetet med GRD – Global Repertoire Database och att organisationerna gör en gemensam satsning på World Copyright Summit i Washington 2013.